2018-06-15 | Nyheter

Nyheter: Scrive, RPA och Process Appstore

Lästid: 4 minuter
  • Blogg
  • |
  • Nyheter: Scrive, RPA och Process Appstore

Det händer mycket nu, faktiskt så pass mycket att jag kände mig tvungen att författa ihop ett nyhetsinlägg där jag vill dela med mig av dessa roliga initiativ inne hos oss. Vad sägs exemplevis om samarbete med Scrive för att erbjuda e-signering och en GDPR-applikation? Eller ett spännande webinar där vi pratar om RPA, kusinen till BPM som blivit på mångas läppar det senaste. För att ytterligare visa på bredden av en Low Code plattform har vi dessutom valt att smyglansera en Process Appstore - alltså en samlingsplats för många av de applikationer som går att bygga med hjälp av vår plattform.

Process Appstore

En Low Code plattform används av IT och verksamhetsutvecklare för att bygga applikationer till verksamheten 10-20 gånger snabbare jämfört med programmering och kodning. I Low Code plattformen används visuella utvecklingsgränssnitt,  formulärverktyg (drag-n-drop), färdigdesignade användargränssnitt och integrationsagenter för att ta fram applikationer i molnet. Men vad är det för typ av applikationer som går att bygga i plattformen?

Vi har tagit fram en Appstore i vilken vi har listat ett antal applikationer som vi eller våra kunder byggt med hjälp av Low Code plattformen Barium Live. Initialt är Appstore mest ett sätt att exemplifiera olika tillämpningsområden, och vill ni veta mer om en specifik applikation får ni boka en demo här.

Över tid hoppas vi kunna fylla på med mer information, video, skärmdumpar och även nedladdningsbara filer.

Ser ni någon applikation som saknas eller som borde finnas där? Kontakta oss så tittar vi närmare.

Scrive och e-signering

Få har missat GDPRs intåg den 25 maj 2018, och det har lett till ett behov av att inventera och modelera verksamhetens processer med avseende på personuppgifter. GDPR ger framförallt stärkta rättigheter till individen och med dessa följer ett antal rättighetsrutiner som kan utkrävas.

Om en individ utkräver sina rättigheter blir det viktigt att snabbt säkerställa personens identitet, och helst så automatiskt och friktionsfritt som möjligt. För att göra detta möjligt har vi skapat en GDPR-applikation för ansökan och handläggning, men även inlett ett samarbete med e-signeringstjänsten Scrive.

Scrive-integrationen gör det möjligt för våra kunder att använda Bank-ID och e-signering i alla våra applikationer. Mycket användbart för flera tillämpningsområden, och inte enbart för just GDPR.

Läs mer i vårt gemensamma pressmeddelande

RPA och BPM

RPA, eller Robotic Process Automation är en slags mjukvarurobot som kan användas för att automatisera manuella och repetitiva moment på kontoret. Roboten jobbar i era befintliga system, och kan exempelvis logga in, klippa/klistra och flytta data mellan en mailkorg och ett affärssystem. Detta kräver dock att processer är digital och att informationen går att läsa maskinellt eller genom skärmtolkning (roboten kan inte gå in i arkivet och hämta en mapp, eller gå till kopiatorn).

BPM,  eller Business Process Management handlar istället om att skapa ett användarvänligt IT-stöd för att knyta ihop affärsprocesser och fylla gapet mellan olika system och avdelningar. Särskilt användbart för lite mer komplexa processer där det krävs mänsklig inblandning för att göra diverse beslut, men även för stödprocessen som idag sköts med mail och Excel. Det kan vara en investeringsansökan, produktutvecklingsprocess, planprocess, HR-onboardingprocess etc.

För att stilla nyfiken kring detta område valde vi att arrangera ett webinar där vi pratar om processautomatisering med RPA och BPM. Väldigt uppskattat och välbesökt, och för dig som missade tillfället kan ni se inspelningen här.

 

Vi vill också passa på att önska en glad midsommar!