Nya sätt att bygga applikationer och IT-stöd

Lästid: 6 minuter
  • Blogg
  • |
  • Nya sätt att bygga applikationer och IT-stöd

Vad finns det för innovationer som kan ersätta systemutvecklare, eller öka dess produktivitet?

Drömmen om att kunna skapa applikationer och verksamhetssystem utan att kunna programmera har funnits i över ett decennium. Precis som det idag är möjligt att skapa vackra hemsidor utan html, eller att kunna skapa avancerade beslutsstöd och rapporter utan SQL-kunskap, finns det nu möjlighet att bygga skräddarsydda verksamhetssystem utan kod. Det handlar om att tillgodogöra sig den nya tekniken, och enligt ett par studier som vi genomfört kan vi se att en stor del av landets IT-ledare saknar kunskap om dessa plattformars möjligheter.

 

Även om systemfloran funnits ett tag, är det först nu som den har populariserats ordentligt på bred front. I takt med den ökade efterfrågan på systemutvecklare, har också boomen för dessa plattformar tilltagit. Idag går tekniken att bygga applikationer under flera namn, och det är högst troligt att en konsolidering av begrepp kommer ske på marknaden. De vanligaste benämningarna går under Low Code Application Development Platform, ofta benämnt Low Code - men även No Code och High-productivity application Platform as a Service (hpaPaaS) används. Namnen har blivit populariserade av analyshusen Forrester, Gartner och Aberdeen, och vi får se vilket namn som går vinnande ur striden. Oavsett begrepp, finns det konceptuellt ett antal likartade komponenter i dessa plattformar som möjliggör applikationsbyggande utan att vara programmerare.

Användargränssnitt utan egna UX-designers

En viktig komponent i en applikation är dess användargränssnitt, och här finns leverantörer med olika filosofier. En del plattformar erbjuder fullständig kontroll över användargränssnitt, medans andra kommer med ett väl genomtänkt gränssnitt “out-of-the-box”. Att skapa ett bra gränssnitt är ett stort och mödosamt arbete, och att få detta inkluderat i plattformar gör det möjligt att skapa applikationer utan egna UX-resurser.

Processflöden och logik

Applikationers logik och funktionalitet skapas ofta med hjälp av processflöden och regelverk i en Low Code plattform. För att öka abstrationsnivån och göra den förståelig för icke-utvecklare har detta blivit ett viktigt steg att göra modell-baserat. Det innebär att en användare visuellt kan rita upp ett processflöde för en applikation med hjälp av drag-och-släpp. För mer avancerade användare kan detta ske textbaserat eller kodbaserat (precis som html och CSS används för hemsidor). Möjligheten att skapa applikationer visuellt gör det möjligt för verksamhet och IT att på riktigt driva digitalisering och verksamhetsutveckling tillsammans - utan risk för språkförbistringar.

Informationsmodell

I en applikation lagras data, och data bör hanteras strukturerat för att kunna bearbetas och utväxlas med andra system på ett effektivt sätt. I en applikationsplattform finns moduler eller flikar där informationsmodellen (eller datamodellen) skapas upp på ett enkelt sätt. Systemet hjälper till med struktur så att icke-utvecklare kan skapa system på ett professionellt sätt. En god struktur av data är en förutsättning för att kunna effektivisera sina affärsprocesser med hjälp av RPA (Robotic Process Automation) eller AI (Artificiell Intelligens).

Integration med affärssystem

API eller integrationsgränssnitt är “universal-kontakten” som gör det möjligt att koppla ihop system med varandra för att utbyta information. Att skapa ett API tar tid, och genom att använda en applikationsplattform får ni tillgång till detta out-of-the-box.  Ett API gör det möjligt att skapa ett ekosystem av tjänster som adderar ytterligare värde till era affärsprocesser.

Drift av applikation

Low Code plattformar kan ofta erbjudas i flera former, som en molntjänst, som en hybrid-lösning eller som On-Premise (alltså lokalt installerad i er egen miljö). Genom att använda en molntjänst slipper ni besvär med drift och kan lägga allt fokus på innovation och utveckling av er applikations-portfölj. Leverantörer som Barium är dessutom ISO-27001 certifierade och är redo för att drifta riktigt verksamhetskritiska applikationer.

Support av applikationer

En stor utmaning med egenutvecklade applikationer eller kundanpassade system, är dess support och förvaltning över tid. Visst är det lockande att låta en begåvad utvecklare ta fram ert nya verksamhetssystem. Men vad händer när personen slutar? Eller när den valda tekniken eller utvecklingsspråket behöver pensioneras? När en applikation byggs i en applikationsplattform kommer leverantören se till att resultatet blir supporterat och utvecklat över tid. Det ligger i leverantörens intresse att ni blir nöjda, och eftersom applikationer bygger på modeller (exempelvis processmodeller) istället för kod - blir de dessutom varaktiga över tid. Modelldriven design är mindre känslig för det underliggande programmeringsspråket.

 

Nyfiken på Low Code eller vill du lära dig mer?

Läs kundcaset från ONE Nordic som berättar hur 20-30 applikationer gick att skapa på kort tid och utan utvecklare, eller besök vår kunskapsbank - fylld med white paper, guider och kundcase.

 Ladda ner kundcaset om ONE Nordic