2019-05-09 | Digital transformering

Misstagen du vill undvika när du ska digitalisera verksamheten

Lästid: 4 minuter
  • Blogg
  • |
  • Misstagen du vill undvika när du ska digitalisera verksamheten

Digital transformation har du förmodligen hört talas om vid flera tillfällen. Kanske har ni även inlett diskussionen om att “vi borde väl också hoppa på det där tåget?”. Tyvärr stannar det ofta just där, runt mötesbordet eller vid kaffeautomaten istället för att någon tar ett tydligt ägandeskap och driver projektet från start till mål. Det är inte heller ovanligt att stöta på motsättningar inom verksamheten, det kan ju trots allt ha en radikal inverkan på vår vardag.

Men vad innebär det om det inte händer något och man istället hamnar i samma gamla hjulspår? Om det fortfarande finns manuella processer för reklamationshantering, onboarding av nyanställda eller optimering av varuförsörjningen. Då lever det oändliga Excelarket vidare som ingen vågar röra, pärmar som ligger inne på kontoret som samlar damm eller personberoende som leder till flaskhalsar.

Om vi istället vänder på myntet, att ni tar klivet för att påbörja er digitaliseringresa. Vilka fallgropar ska ni undvika för att genomföra ett lyckat projekt? Vi har, enligt vår omfattande erfarenhet, listat tre misstag du vill undvika när du ska digitalisera:

1. Det saknas en konkret strategi

Det kan te sig självklart att det behövs en tydlig strategi och målbild med projektet men vi stöter ofta på kunder som inte vet var de ska börja. Ibland kan det vara svårt att se skogen för alla träd. Ett tips som vi ofta delar med oss av är att börja smått och fokusera på kärnprocesser där det finns stor affärsnytta att hämta på kort tid. Detta innebär ofta en eller flera workshops där IT och verksamheten träffas för att identifiera dessa processer.

Det kan liknas med en resa till en ny destination, om ni inte har någon form av hjälpmedel som pekar er rätt riktning kommer det bli svårt att nå dit ni vill. Se strategin som er karta och kompass.

åsa-apoteket-citat-blog

 

2. Vill lösa allt på eget bevåg

Visst är det bra att kunna göra det mesta själv. Det behövs inga långdragna processer för att finna rätt leverantör och det kan kännas tryggt att stå på egna ben. Frågan är dock om kunskapen och expertisen finns internt för att genomföra det på ett effektivt sätt. Annars blir projektet snabbt kostsamt i form av både tid och pengar och slutar trots allt med externa konsulter eller att det hamnar i papperskorgen. Så även om det kan kännas krävande att ta in extern hjälp skapar det bättre förutsättningar för ett lyckat projekt.

3. Stora gap mellan avdelningar

Förmodligen det vanligaste misstaget av alla. IT vill en sak, verksamheten en annan, eller så uppstår det missuppfattningar mellan olika parter. Det är inte alls ovanligt att det finns klyftor mellan avdelningar. De på golvet är till exempel separerade från de som tillhandahåller verksamhetsstöd och det är sällan de syns i samma forum. Den absolut mest effektiva lösningen är att samla alla berörda parter i samma rum i början av projektet och stämma av med en gemensam strategi och vem som har ägandeskap för vad. Vad är rutten på kartan och vilka förmågor behöver finnas med?

 

Känner du igen dig? Har ni också haft liknande samtal men har svårt att komma till skott? Läs vår guide “Sex steg till processförbättring” och ta ditt första steg på resan.

 

Ladda ner vår guide:  Sex steg till processförbättring