2017-02-28 | IT

Lärdomar från CIO Trend 2017 - del 1

Lästid: 7 minuter
 • Blogg
 • |
 • Lärdomar från CIO Trend 2017 - del 1

cio-trend-2017

Missade ni det årliga IDG eventet CIO Trend? Det beskriver trender och fokusområden för IT-chefer och CIO:er under det kommande året. Här kommer en sammanfattning i två delar där ni får veta allt ni behöver kring framtidsspaning, nya infallsvinklar och take-aways från talarna.

Magnus Lindvist, Trendspanare och futurolog

Introducerar begreppet horisontell förändring som ett annat ord för trend. Där fokuset i Magnus mening handlar om att förädla och förbättra något som redan existerar. Detta till skillnad ifrån vertikal förändring som handlar om att skapa något nytt och helt unikt.

Ur ett riskmitigeringsperspektiv så är det rationellt att jobba med horisontell förändring, men det bidrar också till en likriktning där de flesta branscher blir mer och mer likartade över tid. Detta liknas även med sport, där samma sak upprepas gång på gång till perfektion. Men det leder inte till magi.

En ytterligare risk handlar om konkurrens kring samma resurser, som leder till konflikt, budstrider och krig. Om alla strävar efter samma resurser så kommer det såklart inte kunna mättas, och då blir det konflikt.

Tre take aways för att skapa nytt istället för att konkurrera:

 • Skit i trender
 • Experimentera mera
 • Bygg företag baserad på optimism

Thomas Nyström, Managing director Accenture

Accenture genomför varje år framtidsspaningar för att förstå vad bolaget och deras kunder skall fokusera och arbeta med under kommande år.  Förra året var temat "People first" vilket innebär att människan står i centrum för digitaliseringen och att tekniken ska anpassa sig därefter, annars riskeras en digital kulturkrock när tekniken tar över.

I årets framtidsspaning har Accenture sett 5 trender:

 • Artificiell intelligens - en trend som redan är här, och som nyttjas på fler ställen än många är medvetna om.
 • Nya ekosystem - Istället för att du marknadsför dina produkter på en marknad så har du ett ekosystem runt hela produkten, och där alla som är med i systemet har någon andel i produkten och dess erbjudande.
 • Working force management market place - Det skapas nya plattformar kring arbetskraft i takt med att flera personer frilansar och erbjuder sina tjänster.
 • Design for humans - Nästa steg i utvecklingen blir att förstå sig på beteende, så att system kan reagera och respondera på detta beteende.
 • The unchartered - Digitaliseringen börjar sudda ut gränser mellan industrier, branscher och regelverk.Ytterligare ett område som jag personligen tycker är intressant är just drivkrafterna bakom den digitala affärsutvecklingen som visas i nedan bild. Återigen tycker jag mig se tydliga tecken kring att IT och digitalisering skall syfta till verksamhetens resultat och affärsmål. Öka intäkter och minska kostnader, typiska frågor för affärscheferna som vill få svara siffror på sista raden.

 

Drivkrafter för digital affärsutveckling enligt Accenture

(Bild från Accentures presentation)

Kari Finnskog, CIO Västtrafik

Kari som tillika blev utsedd till årets CIO 2016 pratade om Västtrafiks vision kring digitalisering och samverkan, och tankar kring hur verksamhetsmålen kan stödjas med IT. Bland Västtrafiks långsiktiga mål återfinns ett fördubbling av kollektivtrafikåkande tillsammans med en ökad kundnöjdhet.

Vi fick också höra om de initiativ som finns kring öppen data, och hur Västtrafik underlättar för tredjepartsutvecklare att dra nytta av informationen som har gjorts tillgänglig.

Samtidigt fick vi lära att när det är dags för genomförande av en större transformation blir det viktigt att jobba med beteende, och samtidigt kunna leda i en tid av osäkerhet. Att kunna samverka med andra, och att omfamna och acceptera en situation där du inte alltid vet vad som kommer hända.

I framtiden vill Kari och Västtrafik se ett större ekosystem kring kollektivtrafikresande där exempelvis bilpooler, cykeluthyrning och så vidare är integrerat.

 

Annelie Lundqvist, Gartner

Gartner återkommer ständigt med spännande framtidsspaningar och brukar gärna försöka sig på att spå om framtiden. Här kommer ett axplock spaningar ifrån Gartner utifrån ett användarperspektiv:

 • Den fysiska och digitala världen kommer flyta ihop, och kan exemplifieras bäst med Pokémon Go som blev en global succé i somras.
 • Maskininlärning - det har funnits länge, men nu har datorkraften ökat. Våga testa er fram.
 • Behovet av appar vs röststyrning och nya användarbeteenden kommer förändra behovet

Samt några spaningar utifrån ett företagsperspektiv som kan komma att påverka framtiden:

Tre snabba tips på vägen för att komma igång ifrån Gartner

 1. Om du håller på med samma typ av arbete 2014-2015 så borde du ser till att 75% av det arbetet delegeras bort
 2. Skaffa en mentor, och lär dig ny teknik av ungdomar
 3. Ta vara på dina anställdas talanger, och låt dessa komma till användning i arbetet. Det kan handla om musik, fysik, konst eller beteendevetenskap.

Sammanfattning

Min reflektion är att den genomgående trenden är en ny, omstöpt IT-funktion. Att gå från att vara en klassisk IT-avdelning med fokus på kostnadseffektivitet, kontinuitet och konsolidering till att bli en mer responsiv, snabbfotad och innovativ affärspartner.

Förutom att skaffa sig nya kompetenser, partners och IT-system som klarar av förflyttningen så tror jag den största utmaningen blir att förändra beteenden. Den klassiska förändringsresan. Det är inte alla personlighetstyper som har en naturlig fallenhet för att våga jobba experimentellt, att testa och göra fel, att satsa på 80% rätt och se felaktigheter som lärdomar. En del människor sätter kvalitet i första rummet, och ser rött när det skaffas mängder med nya system, partnerskap och leverantörer. Hur kommer ni hantera detta hos er?

Nästa vecka kommer del 2 med sammanfattningar ifrån b.la Scandic, Axfood, Itch Design och IBM

 Boka en kostnadsfri konsultation med  en konsult från Barium nu!