<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2017-08-28 | Offentlig sektor

Lansering av Den Digitala Kommunen – satsning av Barium och Pulsen

Lästid: 2 minuter
  • Blogg
  • |
  • Lansering av Den Digitala Kommunen – satsning av Barium och Pulsen

Digitaliseringen inom offentlig sektor, och kommunal sektor i synnerhet har varit en het potatis i dagens samhälle. Frågan engagerar – skattebetalare, företagare, elever, föräldrar, brukare, medborgare och anhöriga som alla vill att kvalitet, transparens och effektivitet skall råda inom den kommunala verksamheten.

 

Mängder med initiativ har startats, både från enstaka kommuner samt från intresseorganisationer och kommuner i samverkan. Målet är ofta att sprida kunskap, dela på investeringar och återanvända immateriella tillgångar.

Med lanseringen av DenDigitalaKommunen.se vill Barium och Pulsen skapa en hemsida och mötesplats som samlar vårt erbjudande till kommunmarknaden som innehåller en digital applikationsplattform (Barium Live) – tillsammans med återvunnen kunskap från flertalet kommuner som har modellerat processer, skapat applikationer av tidigare manuella arbetsflöden samt kunskap hur nya arbetssätt kan införas och ständigt förbättras.

Rent konkret kan detta innebära att en kommun som tagit fram en ny VA-process/applikation kan dela med sig av den till andra kommuner som står inför samma behov. På liknande sätt kan processer och applikationer delas mellan samtliga kunder av plattformen för att slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.

 

Exempelvis på applikationer som finns tillgängliga:

  • Vatten/Avloppsprocess
  • Planprocess för ökad transparens inom samhällsbyggnad.
  • Anmälan kränkande behandling
  • SOSFS Ledningssystem - för kvalitetsledning inom vård och omsorg
  • HR-onboarding för personalintensiva verksamheter

I linje med Den digitala kommunens vision så medverkar vi på ett flertal events och seminarier där ni kan få se Barium och Pulsens gemensamma erbjudande. Ni hittar oss på följande platser:

Vill du veta mer eller boka en demo? Klicka på knappen nedan eller besök vår nya sida Den Digitala Kommunen.

 

Boka din demo