2017-03-07 | IT

Insikter från CIO Trend 2017 - del 2

Lästid: 9 minuter
 • Blogg
 • |
 • Insikter från CIO Trend 2017 - del 2

cio-trend--digital-robot

Sista delen i summeringen av CIO Trend 2017. I dagens bloggartikel summeras delar av presentationerna ifrån Axfood, Scandic, Itch och IBM. Har ni koll på vad som krävs för framtidens digitala ledare?

 

Martin Thell, Scandic

Genom Martin får vi höra om Scandics digitala resa, och den förändring som sker inom hotellbranschen i stort. Idag är det viktigt att se hela kundens upplevelse framför sig. Från drömmen om att resa iväg, till bokning, genomförande av resan, incheckningen, bo på hotellet, äta, umgås, checka ut och för att slutligen prata med andra om själva upplevelsen. I var och en av dessa steg så finns det kontakt med teknik och IT som blir viktig att förhålla sig till.

Trendspaning inom hotellbranschen

 • Recensioner och rekommendationer på sociala medier har stor betydelse för gästernas val och beslut.
 • Bokning sker primärt via bokningssajter online, samtidigt som den egna webben ökar samtidigt.
 • Gästerna vill kunna välja rum.
 • Mobil incheckning och nyckel blir allt vanligare.
 • Ökat krav på bättre wifi, möjlighet att streama eget innehåll, samt möjlighet att styra klimat, gardiner, belysning osv med sina egna device.
 • Mer self-service i form av digitala menyner, beställning av mat, in/utcheckning mm.
 • Lojalitetsprogrammen blir alltid viktigare

För Scandics egen interna IT-miljö så har man valt molntjänster från stora spelare i så hög utsträckning som möjligt. Nästan alla system ligger i Azure, och man använder Oracles system som hotellplattform.

Take aways:

För att hänga med i utvecklingen krävs snabbhet att gå ifrån idé till marknad. Det krävs satsningar på flexibilitet, snabbhet och standardisering i kombination med goda integrationsmöjligheter (se gärna kundcase från IKEA som pekar på samma sak) . I molnet ökar antalet smarta system för varje dag, och de är tillgängliga utan att ni behöver flytta dit en fysisk server. Martin tycker att man ska ha bråttom, men skynda långsamt. Han tipsar även om att satsa på standardlösningar framför att bygga eget, samt att satsa på större spelare för kontinuitet. Finns det molntjänster, så väljs de i första hand.

Jan Lindmark, Axfood

Jan berättar om Axfoods fyra försök att etablera en e-handel, och där tre av dessa satsningar har lagts på is på grund av en marknad som inte varit mogen. Idag står e-handeln fortfarande för en begränsad andel av omsättningen. Av de totalt 45 miljarder som omsätts så står e-handeln för endast 2-4 miljarder. Förutom e-handeln så påverkar den pågående digitaliseringen det digitala mötet med kunder, robotar och uppkoppling av personal i butiker.

När det gäller utmaningar för att få till en lönsam e-handel så berättar Jan om framförallt två områden som är kostnadsdrivande och där kunden gärna kan få stå för kostnaden. Det gäller plock av varor samt distribution. När konsumenter handlar i vanlig butik så är det trots allt du som kund som plockar på dig varorna du vill ha, samt kör hem dessa till din egen bostad.

När det kommer till skapandet av själva e-handelsplattformen så var det en utmaning i sig att dels sätta samman ett relativt stort agilt team, tillsammans med en hög ambitionsnivå om den blivande handelsplattformen som skulle tillfredsställa både Hemköp och Willys respektive varumärken. Att byta arbetssätt, att släppa kontrollen och att gå ifrån vattenfallsprojekt till något mer agilt blev en kulturell utmaning i sig.

Några lärdomar ifrån Jan:

 • Bygg en realistisk plan, tänk stort men planera smått
 • Undvik att jobba med flera nya arbetssätt och förändringar på samma gång
 • Säkerställ den operativa modellen innan ni kör igång. Exempelvis vem som är produktägare och som bestämmer i slutändan.
 • Utveckla för en enhet i taget (kedja i deras fall)

 

Martin Deinoff, från design och innovationsbyrån Itch

Martin pratar om CIO:ns roll som den digitala ledaren och vad det innebär. Många upplever det svårt att veta vart man är påväg. Att det sker en förändring är många överens om. Det leder till fler och tuffare beslut för dagens IT-chefer.

Vi får också höra en mängd intressanta insikter kring hur vi som människor tenderar att överskatta existerande teknik, är skeptiska till ny teknik och att vi fokuserar på kärnprestandan i den teknik som finns. Trots detta så visar det sig att UX, alltså användarupplevelsen och designen påverkar upplevelsen långt mycket mer är själva kärnprestandan.

Göra rätt saker, eller göra saker rätt?

Här finns ett arv hos CIO:n som leder dagens chefer till att hela tiden sträva efter att leverera IT både billigare, bättre och mer driftsäkert. Här är det viktigt att ställa sig frågan om det är värt att bygga världens bästa borrmaskin om ingen i verksamheten har behov av det. Försök istället att hitta nya sätt att arbeta på som går rakt på mål. Tänk som en startup.

Göra själv eller köpa in tjänster

Martin menar att det är dags att ställa krav på organisationen och ifrågasätta val kring att utveckla själva gentemot att köpa in tjänster. Här måste ni välja tjänstevägen framför att göra själva om ni ska orka er igenom den här resan. Ni måste välja den digitala vägen framför den fysiska.

Digital innovation

Det har sagts förut, och det sägs igen. Fail forward, fail fast. Men få vågar faktiskt göra det i praktiken. Få CIO:er har dessutom luft i budgetar för att ha utrymme för att faktiskt testa och göra fel - och till och med uppmuntra det. Men allt pekar på att man ska sluta gissa, och börja göra. 

Torbjörn Hägglöf & Victoria Nordin, IBM

IBM presenterar senaste insikterna och rönen kring Augmented reality och Artificiell intelligents. En intressant punkt är den kraftiga tillväxten av data och kunskap som tillgängliggörs och måste processas. Exempelvis nya forskningsrön kring sjukvård och behandlingar. Medicinsk data kommer enligt prognos att fördubblas var 23:dag år 2020.

Att hantera den här datamängden är omöjligt för en mänsklig läkare, därför kan man därför använda sig av teknik för att processa den här enorma datamängden och underlätta uppgiften med att sätta rätt diagnos och fastställa rätt behandling.

Vi får också se en robot, en så kallad humanoid som skall efterlikna en människa så mycket som möjligt. Den är fylld med smart teknik och har försetts med mängder av sensorer för att ta till sig intryck och kommunicera med sin omvärld.

Sammanfattning

CIO Trend var fylld med spännande talare och engagerande ämnen. Jag tror att många känner igen de ämnen som tas upp, och som återkommer i många av dessa formum. Från mitt perspektiv så är det intressant att se hur lite plats själva teknikfrågorna tar - helt klart att CIO rollen har förflyttas till att bli mer affärsdrivande. Att jobba med innovation, förändringsledning och att verka som katalysator för den förflyttning som sker är inte klassiska IT-frågor om vi kikar 10 år tillbaka. Hur jobbar du för att ta nästa kliv och bli den digitala ledaren?

 Boka din demo av Barium Live