<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-10-02 | kpi, Retail

100% leveransprecision - utopi eller verklighet?

Lästid: 3 minuter
  • Blogg
  • |
  • 100% leveransprecision - utopi eller verklighet?

Leveransprecision är ett nyckeltal som distribuerade bolag håller varmt om hjärtat. Den avslöjar både kundrelationer och den egna förmågan att kontrollera lager. Vad är då ett rimligt gränsvärde för denna kärnprocess? 

Alla som levererar en vara eller tjänst är väl medveten om nyckeltalet leveransprecision. Det som gör leveransprecision unikt är att det kan slå åt båda håll. Alltså - en för tidig leverans likväl som en försenad kan få denna KPI att lysa rött. 

För tidig leverans så binder du lager och ökar kostnader. 

För sen leverans så kostar det i kundrelationer vilket i längden antagligen resulterar i minskade intäkter och en lägre omsättning. 

BÖRJA MED ATT TITTA I ORDERPROCESSEN

Ett svenskt bolag som levererar kaffemaskiner hade stora utmaningar med sin leveransprecision. En kaffemaskin är, som vi alla vet, minst lika avgörande som internetuppkoppling. En trasig eller utebliven kaffemaskin kan få vilka värdeord som helst i brygga och den goda stämningen är ett minne blott. 

Faktum var att strax över var tredje leverans för ovannämnda leverantör hade problem. Dessa leveranser bestod delvis av förseningar, men ibland även helt uteblivna leveranser. Lägg där till en kundtjänst som inte kunde leverera konkreta svar angående status  till kunderna. 

Det hittills icke namngivna bolaget hade såklart många anledningar till att titta i sin order-till-leverans process - vilket de även gjorde. 

Här är några av de kritiska insikterna de kunde hitta: 

  • Processen bestod av 13 delprocesser som fördelades på 10 olika roller
  • Föråldrade systemstöd förhindrade exempelvis kundtjänst från att kunna kommunicera status till kunder. 

 

Med tanke på omständigheterna så kanske 63% leveransprecision var bra, men i en konkurrensutsatt bransch - långt ifrån tillräckligt. 

INGREDIENSERNA TILL 99% LEVERANSPRECISION 

100% leveransprecision må låta som en utopi, men låt oss titta på detta bolag som faktiskt bara ligger 1% därifrån. Hur kom de dit? 

En processkartläggning var såklart nödvändig. Det var så man upptäckte problematiken i att ha en sådan uppsjö av delprocesser, med nästan lika många roller inkopplade. 

De behövde helt enkelt hitta nya, smartare arbetssätt för att minska personberoende och strömlinjeforma processen. Det krävdes några hekto utbildning och något kilo förändringsledning. Däremot kunde de undvika fem ton systemstöd - trots ett legacy av föråldrade system som inte längre fyllde sin funktion. 

Istället byggde de applikationer av sina processer, som enklast beskrivet fungerar som ett lager ovanför sitt affärssystem. 

Idag ligger Selecta på 99% leveransprecision. Vill du läsa mer om deras utmaningar och effekter så kan du läsa hela kundcaset här.