2016-06-30 | IT, HR, Offentlig sektor

Hur involverar ni verksamheten vid nya IT-initativ?

Lästid: 1 minuter
  • Blogg
  • |
  • Hur involverar ni verksamheten vid nya IT-initativ?

 

 

Människan är förändringsobenägen av naturen, därför är det naturligt att det blir motstånd vid införande av nya IT-system, processer och arbetssätt. Sofie Ljung ifrån Västra Götalandsregionen delar sina erfarenheter av att hantera motstånd vid införande av nya IT-stöd.

 

I filmen (01.13) så ser ni Sofie Ljung dela ett antal värdefulla tips ifrån att hantera motstånd.

Hur involverar ni verksamheten vid nya IT-initativ?

Sofie tipsar i filmen om att ta med verksamheten från början så att nya IT-initaitv inte bygger bort bra funktioner som finns i de befintliga lösningarna.

 

Vilka positiva effekter kan ett processtöd bidra med?

Här berättar Sofie att ett digitalt processtöd kan ge en sökbarhet bland ärenden och säkerställer en processefterlevnad, så att alla medarbetare gör likadant.  Det underlättar för handläggare och möjliggör även kortare ledtider.

Ska IT-stödet anpassas efter verksamheten eller vice-versa?

Vid införande av processverktyg så är det viktigt att ta med användarna från början, för att på så vis hantera motståndet som finnas. Låt också användarna vara med hela vägen in i mål.

 

Vill ni också börja förbättra verksamheten med hjälp av processer? Ladda ner vår kostnadsfria guide nu! 

 

Ladda ner vår guide:  Sex steg till processförbättring