<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-05-28 | Retail

Här är arbetssätten och systemen som Retail behöver byta ut

Lästid: 5 minuter
  • Blogg
  • |
  • Här är arbetssätten och systemen som Retail behöver byta ut

Manuella processer, avsaknad av transparens, höga kostnader för gamla trubbiga system som inte riktigt erbjuder den funktionalitet som efterfrågas. Detta är bara några exempel på vilka utmaningar som ofta återfinns inom retail. Som grädde på moset återfinns även snabbrörlig arbetskraft som sällan är kvar på en arbetsplats i mer än något år.

Men idag ska vi prata om system. Närmare bestämt vilka symptom eller varningstecken som kan ge en indikation på att verksamheten sitter på föråldrade hjälpmedel. Historiskt sett har retail varit duktiga på att anamma nya system och tillvägagångssätt för de kundnära processerna medan de interna blivit eftersatta. Men hur kan verksamheten arbeta effektivt med ineffektiva hjälpmedel?

Vi har identifierat tre varningstecken som vi ofta stöter på i retailbranschen:

1. MANUELLT ARBETE SOM KOSTAR ONÖDIG TID

Trots de hjälpmedel som finns att tillgå idag är det inte ovanligt att medarbetare ser manuellt arbete som en del av sin vardag. Enligt flera rapporter är det nästan 65% av butikspersonal som fortfarande har inslag av manuellt arbete på arbetsplatsen. Även om det låter otroligt är det alltså majoriteten som har penna och papper som arbetsredskap.

Det kan vara allt från att stämma av lagerstatus, se till så att butiken är redo för öppning till reklamationshantering. Vad det än må vara så skapar det ett onödigt tidstillägg som enkelt kan motverkas med hjälp av moderna, digitala verktyg.

2. OFÖRMÅGA TILL ATT FÖLJA VERKSAMHETENS UTVECKLING

Det finns ofta en rad nischade system som hjälper retail-företag att få en överskådlig översyn av olika delar av verksamheten. Se över lagerstatus, kassaflöde, personal och så vidare. Det som kan bli problematiskt är när dessa inte kommunicerar med varandra och istället för att fungera som ett stöd bidrar till fler utmaningar. Vinsterna som kan hämtas hem genom att implementera specialanpassade system blir alltså snabbt triviala då tidsvinsten eller den ökade effektivitet som går att hämta i ena änden försvinner i andra.

Se till så att ni har ändamålsenliga system som inte bara stöttar en del av verksamheten utan skapar en synergi genom hela organisationen. Om varje butik eller kanal hanteras som en separat enhet kan det bli komplicerat att följa upp eventuella KPIer, nyckeltal eller mätpunkter. Ofta leder det till manuella, tidskrävande processer för att sammanställa och analysera data som befinner sig i olika instanser. Dessutom blir den analyserade informationen snabbt inaktuell då det inte går att skapa en tydlig helhetsbild i realtid vilket kan leda till felbeslut på grund av den bristande informationen som erhålls.

3. FÖRÄNDRINGAR SKER FÖR LÅNGSAMT

Känner du att det är tidskrävande att hantera kampanjer eller förändringar i ert erbjudande? Har ni flera manuella processer med olika databaser som källor? Då är du dessvärre inte ensam. Det är som sagt vanligt att företag inom retail använder sig av föråldrade system som inte riktigt speglar verksamhetens behov. Istället för ett ändamålsenligt system så finns en uppsjö av legacy-system och oändliga Excel-ark som alla fyller olika funktioner.

Om företaget då ska lansera en ny produkt eller lansera en ny kampanj är det lämpligt att analysera hur befintliga produkter eller erbjudanden presterar. Detta behöver såklart baseras på relevant data och inte daterad information. Säsongsbetonade produkter säljer bra under en kort tid men det är svårt att sälja tomtar under våren. Föråldrad statistik kan alltså ge en missvisande bild av vad som säljer om det inte följs upp i realtid, även om exemplet med tomtar kan kännas aningen extremt.

Om det finns ett behov att förnya sitt sortiment, kan det ta värdefull tid från verksamheten som istället hade kunnat läggas på att ta hand om kunder eller utveckla affären. Här finns ett tydligt behov av att vara snabbt på bollen och agera innan konkurrenterna. För att det ska finnas förutsättningar för att fungera behövs det en tydlig kartlagd process för hur man ska agera vid en förändring, om det är en ny produkt eller kampanj. Det behöver finnas en kultur som omfamnar och välkomnar förändring samtidigt som verktygen ska främja, inte stjälpa sådant betéende.


Vill du veta hur Selecta reducerade sina ledtider från 1.5 månader till 2 veckor samtidigt som de ökade sin leveransprecision från 63% till hela 99%? Ladda ner kundcaset via länken.