2019-12-13 | DPA, Automatisering

DPA - en symfoni i harmoni

Lästid: 3 minuter
  • Blogg
  • |
  • DPA - en symfoni i harmoni

En orkester i otakt kan göra att vem som helst börjar vrida på sig i stolen. När det å andra sidan sker i total harmoni kan en ateist börja kontemplera sina val. Samma scenario utspelar sig idag på flera arbetsplatser runt om i världen. Över tid har fler och fler verktyg lagts till i verktygslådan medan användarvänlighet eller harmoni får stå åt sidan. 

Det kan vara gamla system som inte längre är ändamålsenliga, system som IT-avdelningen anser vara bra för verksamheten men som i själva verket snarare stjälper effektiviteten. Självklart är det inte så att IT-avdelningar negligerar den verkliga affärsnyttan vid implementering av ett nytt system. Snarare kommer detta som en konsekvens av att avdelningarna inte arbetar tvärfunktionellt sinsemellan. Verksamheten får inte säga till vad de behöver och IT saknar insikt i hur verksamhetens värld ser ut. 

DET ORKESTRERANDE LAGRET

För att koppla tillbaka till orkestern så är det fullt förståeligt att flera personer då börjar skruva på sig och arbetsdagen blir ett ständigt hoppande mellan olika system som inte pratar med varandra. Frustrationen ökar och sprickorna mellan avdelningar växer sig allt bredare. Svaret blir då ofta att lägga till ett nytt instrument till orkestern - även om det bara leder till ännu mer otakt i maskineriet. 

Digital Process Automation (DPA) kan fungera som ett överliggande, orkestrerande lager. En dirigent som skapar harmoni, en orkester där alla rör sig tillsammans och spelar som en enhet. 

En annan fördel med DPA är att det är enkelt anpassa utifrån hur ni arbetar - både idag och imorgon. Vi stöter ofta på organisationer som genomgår en större transformation i form av ett nytt ERP-system till exempel. Här lämpar sig en DPA-plattform ypperligt för att binda samman de olika beståndsdelarna eller täcka de delar som ett ERP-system inte riktigt är avsett för eller där implementeringen inte kommer ske på ett tag. 

ARBETA SMARTARE

Kort och gott, om ni vill frångå ett virrvarr av manuella uppgifter med tillhörande - oändliga - mailkonversationer och istället röra er mot ett strukturerat, smart och framtidssäkrat arbetssätt kan en DPA-plattform vara svaret.

före och med Barium-1

Samla all data på ett och samma ställe samtidigt som fullständig processefterlevnad, total transparens och fokusera på värdeskapande uppgifter.

Nyfiken på skillnaderna mellan DPA och RPA? Lyssna till en podcast tillsammans med vår partner byBrick management eller ladda ner guiden med 5 grundläggande råd för att digitalisera dina arbetsflöden.