<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2020-05-11 | HR

Distansarbete ställer nya krav på dig med personalansvar

Lästid: 5 minuter
  • Blogg
  • |
  • Distansarbete ställer nya krav på dig med personalansvar

Vi lever i en föränderlig tid. De senaste månaderna har vi ställts inför en pandemi som ställer allt vi vant oss vid på sin spets och för dig med personalansvar - en helt ny verklighet.

Kontorets glada dagar var utmanande nog. Att kontrollera och följa upp medarbetarnas välmående och arbetsmiljö är ingen enkel uppgift, oavsett rådande pandemi eller inte. Nu ställs det otroligt viktiga uppdraget på sin spets. 

Att ha samtliga medarbetare under ett eller få tak har givetvis tydliga fördelar. Problem kan dels upptäckas med egna ögon. Kontorsstolar som hämmar ergonomi eller bord som inte går att höja och sänka och så vidare. Men dels även den ack så viktiga spontaniteten - att snabbt och oplanerat ställa en fråga eller föra en konversation med en medarbetare kan göra att saker flyter upp till ytan. 

Den förmånen har plötsligt och tvärt försvunnit.

För de arbetsgivare som haft möjligheten att uppmana till arbete hemifrån, så skapas ett dilemma. Kanske inte ett etiskt sådant, eftersom det att arbeta hemifrån kan rädda liv, men definitivt ett dilemma ur ett ansvarsperspektiv. Ditt ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa kvarstår nämligen. Och förutsättningarna för att utföra uppdraget har förändrats i grunden. 

  • Hur påverkas dina medarbetare av att arbeta hemifrån?
  • Hur säkerställer du att dina medarbetare har rätt förutsättningar, när du nu blivit ansvarig för inte bara 1, utan kanske 200 olika (hemmakontor? 
  • Hur säkerställer du kontroll över dina medarbetares hälsa?

EN NY SITUATION KRÄVER FÖRÄNDRADE ARBETSSÄTT

Trots att kontoret i många fall förflyttats från en kontorslokal till matbordet, soffan, sängen eller hemmakontoret har arbetsgivaren en skyldighet att se till så att anställda har rätt förutsättningar till att utföra sitt arbete. För att säkerställa fortsatt framdrift i olika projekt och det vardagliga arbetet är det inte hållbart att anställda befinner sig i en undermålig situation. 

I den här rapporten och flera med den finns det två områden som blivit mer aktuella än någonsin. 

  • Hälsostatus
  • Arbetsmiljö (transformationen till hemmakontor)

top issues covid-19 graph

KOMMUNIKATION

Kommunikation är en tredje utmaning. Ett vanligt samtal om helgens händelser eller den senaste filmen på Netflix sker inte längre på samma premisser. Nu cirkulerar de flesta möten runt det rent affärsmässigt viktiga, och någon minut till det privata - och det sker digitalt. 

När vi frågade runt bland våra kunder vad deras största utmaningar är just nu förutom att anpassa affären till rådande omständigheter fick vi följande svar:

  • Kommunikationen har blivit lidande 
  • Vi har svårigheter att säkerställa hälsostatus i organisationen

Förändrade arbetssätt är ingen ny företeelse, men pandemin har tvingat fram förändringar på väldigt kort tid - och för många helt oplanerat. 

Vi har en ny situation, men det finns mycket att lära från tidigare omställningar och transformationer. Därtill finns det smarta verktyg som accelererar progressen till mål.

STANDARDISERA HUR NI TAR PULSEN

Så hur säkerställer ni att detta efterlevs och att alla anställda har rätt förutsättningar för att genomföra sitt arbete? Det kan vara allt från telefonavstämningar till kommunikation via mail eller på annat håll. I mindre organisationer kan det absolut fungera men en viktig parameter i dessa tider är standardisering, att bygga en grundplatta och arbeta utifrån denna - speciellt i större organisationer. 

Det gäller inte bara rätt verktyg i form av material som förenklar det vardagliga arbetet. Arbetsgivaren behöver även ta den psykosociala aspekten i beaktning. Den sociala interaktionen som dagligen sker i lunchrummet eller i andra kontorsytor blir även den annorlunda. Det kan vara en sambo som fönar håret under morgonmötet, avsaknad av någon att prata med överhuvudtaget eller en granne som renoverar. Allt detta påverkar det dagliga arbetet och som arbetsgivare behöver du se till så att den anställde inte har en odräglig situation i hemmet. 


Det du behöver, om du inte redan har det, är rätt förutsättningar och verktyg för att möjliggöra standardisering. Ditt ansvarsområde, roll och arbetssätt behöver digitaliseras - nu mer än någonsin.

Till anmälan