<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Digitaliseringen vässar processerna inom supply chain och logistik

Lästid: 6 minuter
  • Blogg
  • |
  • Digitaliseringen vässar processerna inom supply chain och logistik

supply chain digitalisering

 

Att det är viktigt att effektivsera företagets supply chain är nog de flesta organisationer överens om men hur det ska göras idag, med nya tekniker är inte alltid så lätt. Digitaliseringen skapar möjligheter men driver också nya krav från våra kunder som helt enkelt väljer en annan produkt, tjänst eller ett annat företag ifall dessa krav inte uppfylls. Som tur är finns det bra metoder för att driva en digital transformation inom området.

 

Förlita dig på målbilden och handlingsplanen framför ny teknik

Att bara förlita sig på att ny teknik löser våra problem, oavsett vad de är, är nog ingen som längre tror på. Som i många andra fall så behöver vi fundera ut vad vår vision är och vilka mål vi ska uppnå med att digitalisera oss inom supply chain. Visst, det går att få effekt genom att tekniskt digitalisera vissa flöden direkt men för att få en verklighet som håller ihop över helheten så krävs ofta en övergripande strategi. Att sätta igång att digitalisera ett eller några flöden parallellt med den övergripande strategin är dock fördelaktigt utifrån ett läroperspektiv. Vision med mål utgör även en grund för kommunikation och förståelse i organisationen om vad som komma skall. Digital transformation behöver genomsyra hela organisationen och delas av alla, mer eller mindre i alla fall, för att det ska lyckas.

Från en vision och målbild handlar det som vanlig om att bryta ner detta till en handlingsplan kopplade till affärsmålen. Handlingsplanen behöver ta med ett antal olika aspekter, minst i alla fall människor, processer, teknologier och organisation. När man tittar på dessa aspekter finns det flera olika saker att fundera kring och trender att ta med i beaktning. Nedan beskriver jag några av de trender som vi, och andra, ser som viktiga att inte glömma bort.

Innovation och flexibilitet stöttar dig i konkurrensen

Det ställs högre och högre krav på organisationer genom rörliga marknader, globalisering och högre tempo rent allmänt, och det finns inte direkt något som pekar på att det kommer minska utan snarare fortsätta. Detta gör att det blir än mycket viktigare att vara innovativ och flexibel för skapa nya eller förändra våra sätt att arbeta, våra processer. Organisationer behöver se till att den digitala agendan innehåller det som krävs för att sätta grunden till att det snabbt, enkelt och kostnadseffektivt går att skapa nya arbetssätt som skapar konkurrensfördelar. Då måste det gå snabbt att testa nya idéer och kostnaden för att testa varje ny idé måste vara så låg att det inte blir ett hinder för att genomföra testet. Vi vet ju att det ofta krävs många försök innan man hittar det som fungerar. Den som känner sig nöjd och inte förbättrar kommer snart att bli omsprungen av någon annan.

Så att se till att lägga en grund i sin strategi och handlingsplan för digitalisering som gör att det skapar möjligheter för innovation och flexibilitet är av högsta vikt.

Samverkan mellan avdelningar och externa parter 

Att samverkan mellan medarbetare och avdelningar i organisationen, och även mellan olika organisationer (leverantörer, partners, kunder, etc.), är naturligtvis viktigt inom supply chain och är en trend som bara ökar enligt flera källor. Alla inblandade parter behöver gemensamt tillgång till den senaste informationen för att så effektivt som möjligt uppnå det resultat som krävs. Detta innebär så klart att missförstånd och väntetid i överlämningarna mellan olika parter måste minimeras. Parter som verkligen är integrerade i processerna och förstår sin del i den större kontexten lär sig mer och mer hur samarbetet fungerar och kan börja effektivisera sig inte bara från sitt egna perspektiv utan även utifrån helheten. Detta leder i sin tur till nya innovationer för effektivisering.

Transparens ger ökad insikt och stärker analysen

Transparens i vad som verkligen pågår i verksamheten är nyckeln för att kunna analysera och förbättra sig, och är också en av dagens trender. Genom digitalisering (gjord på rätt sätt) så får man automatiskt en synlighet från start till slut av vad som faktiskt händer i organisationen. Utifrån denna ökade insikt och analys går det så klart att hitta flaskhalsar och problem som går att eliminera. Har man nu sett till att rätt förutsättningar för innovation och flexibilitet finns så går det snabbt och enkelt att kostnadseffektivt förändra existerande flöden eller testa helt nya arbetsflöden/processer. 

 

Nu när du har skrapat lite på ytan så passa på att ladda ner vår guide för att få en djupare insikt i digitaliseringen av b.la supply chain. Och sen kan det vara intressant att även läsa vårt blogg-inlägg om hur du tekniskt kan framtidssäkra och optimera dina processer inom supply chain med hjälp av BPM och low-code plattformar. Spana gärna in våra lösningar inom Supply Chain här.

 

Ladda ner vår guide:  Den perfekta processen