<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-01-11 | Digital transformering

Digitala trender inom detaljhandeln 2019

Lästid: 3 minuter

Konkurrensen inom detaljhandeln är hård, och fokuset på kundupplevelsen har aldrig varit större. För att driva ett framgångsrikt detaljhandelsbolag måste du hålla dig uppdaterad med tekniken och se till att den överensstämmer med kundernas efterfrågan.

  Tänk om, tänk nytt, tänk processinnovation 

Förändring är den enda konstanten, men företag som genom innovation anpassar sig till marknaden kommer sannolikt att trivas i denna konkurrensutsatta miljö.
Med det i åtanke, låt oss ta en titt på två trender som anses högaktuella det kommande året.

1. Multi channel sales

Under lång tid såg många framtiden för detaljhandeln som en strid mellan online och butiksförsäljning.
Vad är då problemet? Det speglar inte hur människor vill handla.
En konsument kan börja sin sökning online - för att jämföra priser – för att sedan besöka butiken och där köpa produkten.
Det är därför som ett flerkanaligt tillvägagångssätt blir en nyckelstrategi för återförsäljare. Genom att erbjuda kunderna möjlighet att surfa på nätet och köpa i butik, har återförsäljare en fördel jämfört med företag som bara bedrivs online eller i butik.

2. Shopping på sociala medier

Sociala medier såsom Instagram och Youtube är en inspirationskälla för många konsumenter. Det kanske inte känns onaturligt med tanke på alla influensers och marknadsfört material som dagligen dyker upp i våra flöden.
Så det anses rimligt att dessa plattformar nu kommer kunna erbjuda e-handelskapacitet som ”shoppable tags”.
Detta har de flesta av oss redan stött på under året som gått.
Men vi ser en större ökning under 2019 då många kommer få möjlighet att registrera sina kortuppgifter direkt i sina appar.

Så digitaliserar du detaljhandeln 

De flesta aktörer inom detaljhandeln kommer successivt behöva göra stora digitala transformationer de kommande åren.
Men det avgörande är att förstå skillnaden mellan varför, vad och hur man genomför en digital satsning.
På så vis kan detaljhandeln bygga redundans snarare än att släcka bränder.


Läs och lyssna om hur vi byggde processapplikationer tillsammans med IKEA och Selecta, och hur det var starten på en ny digital resa.

Ladda ner Kundcaset om Selecta