<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2017-05-03 | HR

Digitala processer på Mötesplats HR - Del 2

Lästid: 7 minuter
  • Blogg
  • |
  • Digitala processer på Mötesplats HR - Del 2

Förra veckan bjöds på strategiska och taktiska lärdomar från HR-cheferna på Volvo Group och Björn Borg – nu är det dags att bli mer konkret och prata digitala processer från konkurrenter, partners och kunder såsom Vasakronan, Aditro och Pulsen. Avslutningsvis bjuds dessutom på insikter ifrån trendspanaren Kjell Lindström med temat ”den nakna ledningsgruppen”.

motesplats-hr-chef.jpg

HR i en digitaliserad värld

Eric Matsgård, Head of Digital Services, Aditro

 

Aditro som både kan ses som en branschkollega, konkurrent och partner i resan om att digitalisera HR gav en fartfylld presentation över framtidens HR.

Eric presenterade läckra skärmdumpar och visioner över gränssnitt för att planera scheman, utveckla personal, utläggsredovisning och en sömlös upplevelse för medarbetare och kandidater. För oss som leverantör, så kändes det positivt att se att det finns en samsyn över att HR-processer skall vara sömlösa, integrerade och utgå ifrån slutanvändaren. Aditro tog upp deras konkurrent Quinyx som exempel på ett framgångsrikt molntjänstföretag som väljer att fokusera på slutanvändaren, istället för enkom på HR-avdelningen i sin produktutveckling. Ska ett IT-stöd anpassas för majoriteten av slutanvändare som nyttjar scheman i sitt dagliga arbete, eller för det lilla fåtal som lägger scheman? Svaret är givet slutanvändare, och jag kan inte låta bli att tänka på kloka ord ifrån Annelie Svensson på IKEA som sa ”enkelt för de många, och komplext för de få”.

Eric lyfte också upp behovet av god integration, för det var en av de riktigt stora utmaningarna som företag ser idag. Majoriteten av tjänsterna som presenterades via slides finns redan idag, men det består oftast av en uppsjö olika produkter som behöver integreras för att få till en sömlös upplevelse.

Leda förändring

Britt Lindqvist, Utvecklingschef, Vasakronan

 motesplats-hr-vasakronan.jpg

På temat att leda och genomföra förändring, så klev Britt upp på scenen för att dela med sig av Vasakronans resa av att införa aktivitetsbaserade arbetsplatser. Att bygga om kontor, riva väggar och skapa öppna kontorslandskap har blivit allt mer populärt på många arbetsplatser, men ibland drivet av fel motiv. Britt skojade om att många har hamnat i ett mellanläge där man jobbar i ett öppet kontorslandskap utan fasta platser- men där man sitter på samma plats varje dag i alla fall. Det är en resa att göra, och att skaffa en aktivitetsbaserad arbetsplats passar inte alla.

Spontan reaktion från mig, är känslan av att det drivs ifrån ett kostnadsbesparingsperspektiv – att man vill minska lokalyta. Men om det sker på bekostnad av produktivitet så är det givetvis en väldigt kortsiktig besparing som leder till suboptimering.

Återigen gick Britt tillbaka till förändringsledning, att involvera personal och att mäta för att blir framgångsrik. I Vasakronans fall så har emottagandet av det aktivitetsbaserade kontoret blivit en succé, även om det givetvis fortfarande finns de som inte är helt nöjda.

 

Kvalitetssäkra med digitaliserade och automatiserade HR-Processer för den nya generationens behov

Frida Sorbing, Delivery Manager, Rosita Berg, Strategikonsult på Pulsen

 

kabi-och-frida-pa-pulsen

(På bilden ser vi Käbi Hansson och Frida Sorbring från Pulsen - bildtack till Mötesplats HR)

Efter att ha hört tidigare presentationer ifrån stora bolag som Volvo och Björn Borg, tillsammans med branschkollegor som Aditro så var det ett fräscht inslag med vår partner Pulsen som presenterade ett kundcase ifrån Mölndals stad. 

Mölndals stad, upplever precis som privata bolag högre krav ifrån medarbetare, medborgare och intressenter om att bli en mer digitaliserad arbetsplats. Som ett steg i detta arbete så har man därför valt att digitalisera sin introduktions- och onboardingprocess. Där används Bariums plattform för att stödja administration kring en nyanställd. Pulsen har tillsammans med Mölndal modellerat upp HR-processer och därefter skapat en skräddarsydd applikation för att digitalisera processen.

Med hjälp av en molntjänst så har man därigenom lyckas överbrygga en del av utmaningarna som har tagits upp av tidigare talare, nämligen integration. Genom att lägga ett lager ”ovanpå” de vanliga verksamhets- och HR-system så uppnås en sömlös process.

Den nakna ledningsgruppen

Kjell Lindström, Trendspanare, författare och föreläsare

 

motesplats-hr-trendspanare.jpg

Som alltid med trendspanare så kommer nya fräscha insikter och infallsvinklar, som försöker omkullkasta allt man kämpat för. Kjell kom med intressanta idéer kring vår organisation och hur vi har valt att strukturera vårt arbete. Enligt Kjell så använder vi idag på tok för många olika organisationsmodeller, styrmodeller och beslutshierarkier. Vi försöker processorientera oss gentemot kund, vi anställer och utbildar oss i funktioner, och vi tar beslut hierarkiskt.

Just hierarki blir intressant då det kommer ifrån någon form av gudlig koppling där de som sitter högst upp ska ha mest makt och veta allt. Problem uppstår när någon lämnar gudarna i ledningsgruppen då det sällan uppfattas som något positivt, för då är man inte längre ”gud”. Här kom Kjell med idén om att förändra ledningsgruppen till att bli något annat. Kanske en rådgivnings eller samordningsgrupp? Där man plockar in de personer som behövs för just ämnet som skall avhandlas. Då blir det också naturligt att storleken på gruppen blir flexibel, likaså att det blir naturligt att sammansättningen förändras över tid.

Summering

HR är mer aktuellt än någonsin, och det är kul att se hur väl sammanlänkat HR är med IT, förändringsledning och affärsmålen. Personligen så tror jag att goda relationer med affärssidan av verksamheten kommer vara nyckeln till framgång. Det är dags för HR att sluta hänga med övriga stabsfunktion och börja ta kliv ut i linjeverksamheten. Dags för er att digitalisera mera? Ta kontakt med oss för en snabb demo redan idag.

 

Boka din demo