<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2020-06-11 | Process innovation

Digitala arbetssätt - en nyckelfaktor för en säker reboarding av medarbetare

Lästid: 5 minuter
 • Blogg
 • |
 • Digitala arbetssätt - en nyckelfaktor för en säker reboarding av medarbetare

Kontor och arbetsplatser runtom i världen ekar alltjämt tomma jämfört med för några månader sedan. Men det finns flera organisationer som börjar se över möjligheten att tillåta medarbetarna att återgå till arbetsplatsen inom en snar framtid. Frågan de flesta brottas med då är “hur gör vi detta på ett strukturerat och säkert sätt?”. 

DISTANSARBETET ÄR HÄR FÖR ATT STANNA - PUNKT

Det har skrivits spaltkilometer om att distansarbetet ökar - och det var innan vi landade mitt i en pandemi. Nu är det inte längre en hypotes, det är en definitiv sanning att distansarbetet är här för att stanna. Våra arbetssätt har förändrats i grunden. Frågan ni måste ställa er är istället om din organisation och arbetsplats är rätt rustade för att tackla den nya verkligheten? 

Det finns som sagt flera arbetsplatser som börjar välkomna medarbetare tillbaka till arbetsplatsen. Om inte nu direkt så inom en snar framtid. Men det är inte ett kosläpp där hela styrkan rusar tillbaka till kontoret och livet återgår till samma gamla vardag som pre-covid. Nej, det är under ordnade former och med stor dos eftertanke och planering från flera inom organisationen. 

VILKA FRÅGOR MÅSTE NI STÄLLA ER SJÄLVA?

För att denna “reboarding” ska ske under ordnade, och framförallt säkra former, bör följande frågor besvaras:

 • Vem kan, vill och har möjlighet att återgå till arbetsplatsen? 
 • Hur ska reboardingen prioriteras? 
 • Hur säkerställer ni en säker arbetsmiljö på kontoret?
 • Hur kontrollerar ni medarbetarnas hälsotillstånd?

Hur vi än vrider och vänder på steken och trots att distansarbetet kommer fortsätta öka finns kontoren kvar. Vissa har rätt förutsättningar för att arbeta på distans, andra inte. Dessutom ställer det helt nya krav på dig med personalansvar. Vissa kontor är mer lämpade för att öppna upp igen, andra inte. Så hur bör prioriteringen se ut och hur ska ni tänka? 

OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR SKAPAR OLIKA PRIORITERING

Vissa arbetsplatser ger sina medarbetare möjligheten till att arbeta på distans en lång tid framöver, till och med för alltid i vissa fall. Det tilltalar dock inte alla. Det finns fler parametrar än en som avgör om arbetsplatsen är väl lämpad eller inte. Det är inte bara en ergonomisk stol och en skärm som skapar en fungerande kontorsmiljö. 

Tyvärr har inte alla ett eget rum avsett som kontorsyta. Ett rum som kan inneslutas från övriga distraktioner eller familjemedlemmar. Många delar yta med en, eller flera, familjemedlemmar som hoppar in och ut från olika onlinemöten. I längden är det sällan en hållbar situation. 

Andra parametrar som kan vara till grund för vilka som ska prioriteras att komma tillbaka till arbetsplatsen

 • Avstånd till kontoret och transportmedel
 • Riskgrupp eller inte 
 • Vill medarbetaren överhuvudtaget komma tillbaka?
 • Har medarbetaren rätt förutsättningar för att arbeta hemifrån
 • Skulle medarbetaren dra nytta av att samverka med sina kollegor på plats - eller är det till och med en nödvändighet?

Detta leder oss snabbt vidare till nästa punkt. 

AGERA ALLTID UTIFRÅN DATA

Oavsett vilken parameter det avser så finns det ett tydligt behov av att samla in data inom organisationen - och det behöver ske strukturerat. Analoga metoder var redan innan årsskiftet. När ett kontor blivit flera och samarbetet i allt högre utsträckning sker på distans har analoga processer lett till en administrativ härdsmälta. 

Via strukturerad och och effektiv informationsinhämtning kan ni säkerställa så att reboardingen sker under säkra premisser. Det ger er även rätt information att utgå från när ni ska ta strategiska beslut. Finns det ens ett behov av att öppna upp kontoret igen? I tider som dessa kan det finnas en känsla av ta snabba beslut för att hålla näsan ovanför vattenytan. Det sista ni vill är däremot att handla förhastat och äventyra säkerheten hos medarbetare. Se därför till att underbygga alla strategiska beslut utifrån data. 

DIGITALA ARBETSSÄTT GER ER RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRÄNDRING

Förändring är både krävande och utmanande, i dessa tider till och skrämmande. Men med hjälp av digitala och strukturerade arbetssätt är det enklare att ta sig an förändringen på ett effektivt och säkert sätt. 

 

I vårt kommande webinar (17e juni) kommer vi dyka ner djupare i dessa frågor. Missa inte det!
 

Till anmälan