<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2016-10-25 | Digital transformering

Digital förändring, så får du med alla på tåget

Lästid: 6 minuter
  • Blogg
  • |
  • Digital förändring, så får du med alla på tåget

forandring digitalisering

Förändring pågår konstant och nu för tiden skulle nog de flesta instämma i att det går fortare än någonsin, inte minst genom den digitaliseringshype som flertalet medier rapporterar om och driver på. För dig som IT-chef innebär digitaliseringen en förändring men självklart också många möjligheter om förändringen lyckas. I denna bloggartikel så lyfter jag fram några viktiga aspekter för att lyckas få med alla på det digitala förändringståget.

Koppla ihop förändringen med organisationens mål

Varför behövs en förändring? Vad är målet med förändringen och på vilket sätt är det länkat till organisationen? Hur hänger det ihop med företagets mål och strategier?

Det bör finnas en anledning till att genomföra en förändring och även om det ibland kan upplevas som väldigt uppenbart så är det viktigt koppla förändringen till organisationens strategi och mål. Det är inte alltid så uppenbart för andra som för dig varför förändringen behövs, och har du en tydlig koppling till organisationens strategier och mål så blir det enklare att motivera förändringen. Tänk också igenom hur förändringen står sig i prioritering till andra initiativ som finns, mängden resurser är nästan alltid begränsade så din förändring behöver vara viktigt nog.

I slutändan så ska ju förändringen påverka det organisationen mäts på oavsett om det är ökade intäkter, minskade kostnader, högre kundnöjdhet, o.s.v.

 

Förankra och övertyga formella och informella ledare

Ensam är inte stark, du behöver hjälp för att driva igenom en förändring. Självklart behöver du mandat och stöd ifrån formella ledare, som ledningsgrupp eller liknande. Men ofta finns det även andra personer i organisationen som medarbetare ser upp till som är mer informella ledare och har stor påverkan. Det kan krävas en del övertygande för att få med dessa personer på tåget. Har du lyckats koppla förändringen till organisationen strategier och mål samt kan visa på motivering till hög prioritet så är du på god väg.

 

Säkerställ att budskapen faktiskt tas emot av mottagaren

Det är knappast en hemlighet att kommunikation är A och O när det gäller förändringar och det finns massor skrivit om ämnet. Så varför förblir kommunikation så svårt att lyckas med, varför brister det ändå så ofta?

En vanlig orsak är att vi inte säkerställer att budskapen tas emot och verkligen förstås av mottagaren, vi fokuserar bara på att sända informationen genom e-post, intranät sidor, informationsmöten, etc. Varför är det så? Att sända information är relativt enkelt och kostar inte så mycket i tid och pengar, men vad hjälper det om budskapen inte tas emot. Och vad kostar detta om förändringsprojektet inte lyckas?

Vi glömmer att det skickas ut så mycket information att vi känner att vi drunknar i allt. Hur ska man kunna ta in all information?

Vad som behövs är att säkerställa att budskapen faktiskt tas emot av mottagaren och verkligen förstås. Detta tar betydligt mer tid och arbete än att bara sända ut information och hoppas att mottagaren tar emot det. Vi behöver individuellt eller i mindre grupper diskutera förändringen, hur det påverkar oss på kort och lång sikt. Sker inte detta på ett organiserat sätt så kan ni vara säkra på att det sker på ett okontrollerat, spontant sätt vid kaffemaskinen eller liknande. Ofta är det sistnämnda inte till fördel, om det inte föregåtts av en kontrollerad diskussion, då det lätt blir negativa diskussioner eftersom man inte förstått anledningen till förändringen eller hur det kommer påverka individerna själva.

 

Påvisa hur förändringen blir bättre för den enskilde medarbetaren

Fokus bör styras om till att säkerställa att informationen tas emot av mottagarna och faktiskt förstås så att de lättare accepterar förändringen och ser fördelarna. Om det är möjligt så är det en klar fördel om det går att visualisera vad förändringen kommer att innebära för medarbetarna på ett eller annat sätt. En bild, illustration, digitaliserat flöde, process eller system säger mer än 1000 ord. En förändring som innebär förändrade arbetssätt med hjälp av större systemprojekt har ju inte direkt ett bra rykte, därav en vanlig negativ inställning. Med hjälp av prototyper, visualiseringar, etc. så blir det enklare för medarbetaren att förstå vad som komma skall. Det är värt att ta den kostnad i tid och pengar för att säkerställa ett lyckat för ändringsprojekt. 

Sammanfattningsvis

Du har större chans att lyckas med din resa om du tydligt kan koppla förändringen mot organisationens mål och strategi, det gör att du lättare får med dig både de formella och informella ledarna som krävs för att lyckas. Att sen bara kommunicera (sända) information om förändringen räcker inte, du bör säkerställa att mottagarna tar emot för förstår budskapet. Kan du därefter visa på hur förändringen faktiskt gör livet bättre eller enklare för den enskilde medarbetaren så har du vunnit mycket.

 

Har ni påbörjat er förändringsresa och digitalisering!? Se till att ladda ner vårt whitepaper om hur du som IT-chef driver förändring för djupare insikt och se till att du lyckas med din förändringsresa!

 

Ladda ner vårt whitepaper:  Så driver du förändring!