2017-02-14 | IT

CIO:n - den nya affärsutvecklaren

Lästid: 7 minuter
  • Blogg
  • |
  • CIO:n - den nya affärsutvecklaren

CIO_affarsutvecklare

IT-system är inte längre förunnat den tekniska eliten, idag kan nästan vem som helst köpa in professionella system och applikationer lika enkelt som att ladda ner en podcast eller en film på Itunes. I takt med att molntjänster, ökad datorvana och den snabba digitaliseringsvågen har sköljt in över oss så har även IT-chefens roll förändrats. Idag är det linjechefer som i allt högre grad står för IT-projekten. Därför är det kanske inte så konstigt att det gång på gång påvisats att IT-chefens roll har stöpts om till att bli mer affärsutvecklande. Men vad behövs för kompetens och verktyg för att lyckas i den nya rollen?

CIO:n kommer ifrån verksamheten

Som frekvent LinkedIn-användare och IDG-besökare så kan jag inte undgå att se chefsbyten hos diverse företag och myndigheter. Som ingressen pekar på så är trenden tydlig - det är de framåtlutade affärsdrivna IT-cheferna som får chansen att kliva framåt.

Det är också de som får ta plats i ledningsgruppen, och bedriva verksamhetsövergripande digitalisering. Inte sällan så är det verksamhetsutvecklingschefer eller affärsområdeschefer som blir den nya IT-chefen.

Särskilt tydligt blir det i tjänsteföretag och myndigheter, som jobbar mycket med administration och service. Exempelvis Arbetsförmedlingen som kom fram till att det var svårt att bedriva verksamhetsutveckling ifrån IT-avdelningen, och istället upprättade en parallell avdelning för digitalisering. 

Dags att sikta på affärsmålen

Om vi utgår ifrån att ni redan "kan" den gamla delen av uppdraget som IT-chef så vill jag här ge tips på aktiviteter som kan få er att bli mer verksamhetsnära. Det första är släppa fokuset inåt, mot IT-avdelningen - och istället rikta målen och siktet mot verksamheten och deras kunder.

Först när ni tar utgångspunkt i utövandet av verksamhetens mål så kommer ni kunna ta en mer naturlig plats i ledningsgruppen och verksamhetsövergripande projekt. IT-avdelningen har inget självändamål, den finns enbart till för att tillfredsställa verksamhetens behov. Idag rullar hjulen så snabbt att få har råd att genomföra för långa och komplexa projekt - de måste bli mer verksamhetsnära.

Ett exempel för att få CIO:n att närma sig verksamheten, och samtidigt engagera sig med affären är att teama upp med CMO:n. I en artikel med rubriken "CMO: Har du pratat med din CIO idag?" så ger Patrik Löwendahl på Avanade tipset om att skapa en gemensam ståndpunkt mellan marknad och IT. Han kommer med följande tre tips för att skapa denna gemenskap:

  1. Gemensamma mål. Slutmålet, och strategiska prioriteringar på vägen dit, måste vara gemensamma för att affärsmålen i stort ska kunna uppnås.
  2. Gemensamma projekt. Kontakten måste vara löpande. Såväl CIO som CMO måste samarbeta med varandra vid beslut som kan påverka funktionalitet och resultat.
  3. Gemensamma intressen. CMO måste ha en förståelse för och kunskap kring tekniska lösningar på samma sätt som CIO måste kunna förstå och analysera affärsverksamhetens behov.

Personligen så tror jag det finns flera vinster med att armkroka med marknad - dels för att få bättre insikt kring affärsmålen, men också för att få en genväg till kundens kund. Alltså för att på riktigt fokusera utvecklingen mot bolagets kunder, och inte bara era internkunderna - verksamheten. 

Om ni vill få gehör ifrån VD:n så är det också större sannolikhet ifall du kan ta större ägandeskap för intäkter och kostnader som slår på sista raden. 

Lär er mer om verksamheten

I takt med ditt uppdrag att faktiskt stötta affären, så blir det också centralt att ni får djupare förståelse kring deras verksamhet, utmaningar men också lösningar som tillhandahålls.

Vi och många andra skriver bloggartiklar, arrangerar frukostseminarier och events för att sprida kunskap och aktualisera nya trender och lärdomar. Ta tillfälle i akt och sug åt er av denna kunskap, men givetvis knuten mot just er verksamheten och de utmaningar som ni har. 

Avsätt tid så att det verkligen blir gjort - gå tillsammans med en kollega ifrån exempelvis HR eller Inköp?

Hantera IT-delen av IT-rollen?

Cio-rollen är på väg att renodlas så att den blir fullt ut inriktad på affärsutveckling, men det betyder inte att ögonen kommer sluta riktas mot dig ifall interna IT-system eller infrastrukturen ligger nere. Hur ska du hantera den renodlade IT-delen av ditt uppdrag?

I en intervju med Elisabeth Stjernstoft, nybliven CIO på Tele2 så menar hon att uppdraget fortsatt innehåller kravställning mot Shared Operations, samt att det också är viktigt att skaffa en operativ IT-chef som ser till att hjulen snurrar.

Jag tycker det låter klokt, då en dubbel roll lätt gör det svårt att prioritera mellan de båda områdena. Det ena måste bara fungera, medan det andra är fokuset för ditt nya uppdrag. Enligt Elisabeth så är det lätt att fastna i viktiga frågor kring infrastruktur och affärssystem, som då stjäl tid ifrån affärsutveckling och innovation. 

Trendrapport: IT-chefens nya uppdrag

IT-Chefens roll håller uppenbarligen på att förändras. Men trenden är knappast ny. Redan för två rå sedan konstaterade amerikanska CIO Magazine i sin rapport State of the CIO att det nu är dags för den affärsmässiga ”super-CIO:n” att träda fram.

Uppdraget för IT-chefen blir bland annat att hitta ny teknik och guida verksamheten i den. IT-chefen behöver också
vara en förändringsagent som ser till att verksamheten internt utvecklas – ibland med digitala verktyg, ibland med annat.

Vi tog därför fasta på den här utvecklingen och undersökte rådande trender för att kunna sammanställa dem i en trendrapport: IT-chefens nya uppdrag. Ladda ner och läs vad branschledare och andra tror och tycker om den här förändringen.

Ladda ner IT-chefens nya uppdrag här