Bristen på utvecklare, och utmaningen med långsam digitaliseringstakt (och hur du löser det)

Lästid: 8 minuter
  • Blogg
  • |
  • Bristen på utvecklare, och utmaningen med långsam digitaliseringstakt (och hur du löser det)

Många företag och myndigheter står idag inför en stor kompetensbrist bland IT-personal, och allra främst i form av utvecklare och programmerare. Dessa personer ses som viktiga pusselbitar för att driva organisationens affär framåt, och i takt med att allt fler företag tjänstefierar och innoverar sina erbjudanden blir förmågan att snabbt skapa nya applikationer och IT-lösningar verksamhetskritiska. I den här artikeln tittar vi närmare på problemet och samtidigt presenterar ett antal konkreta förslag som kan hjälpa er att behålla konkurrenskraften.

Bristen på utvecklare och IT-kompetens

Den nuvarande digitaliseringsvågen har skapat en enorm efterfrågan på IT-kompetens och applikationer för att flytta organisationer in i den digitala världen. Efterfrågan och den medföljande kompetensbristen har lett till behov av att hitta kompetens utomlands och att outsourca projekt till externa aktörer för att kunna möta behoven från verksamheten. Sverige ligger fortsatt högt upp när det gäller förmågan att kapitalisera på digitaliseringens möjligheter, men offentlig sektor tappar efter enligt en artikel hos Ekonomistyrningsverket.

I branschpressen går det exempelvis läsa att 51% av myndigheterna har svårt att hitta IT-personal, och framförallt utvecklare är särskilt svåra att finna.

Sorgebarnet är it-systemutveckling och systemförvaltning där över hälften, 51 procent, har svårt att hitta folk. Något som, enligt Arbetsgivarverket är “särskilt oroande eftersom digitaliseringen och effektiviseringen av den statliga sektorn är nära knuten till den här personalgruppen”.

Det är inte bara inom offentlig sektor som kompetensbristen gör sig synlig - IT-företaget Tobii anställde exempelvis hundra personer, men saknar hundra till. För startup-bolag är utmaningen likadan, och där är det kompetens och tillgång till kapital som styr bolagens tillväxtambitioner.

Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen leder kompetensbristen till att jobb flyttas utomlands, och det är framförallt mjukvarutvecklare, systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter som efterfrågas. Arbetsförmedlingens rapport pekar på ett så stort behov som 60 000 programmerare under de kommande fyra åren, bara i Sverige.

Bristen på IT-kompetens hämmar Sveriges och svenska företags konkurrenskraft – hur tacklar vi utmaningen?

 

Fler som kan bygga applikationer, eller utmana sätten som dessa skapas?

Efterfrågan på IT-kompetens och systemutvecklare är omfattande, och även om rapporterna bygger på våra nationella behov i Sverige kan vi se liknande utmaningar i resten av Europa och världen. Bara i USA saknas uppemot en kvarts miljon utvecklare.

Är fler händer och fötter den enda lösningen?

Om vi tittar på andra industrier kan vi se hur tekniska innovationer har botat tidigare kompetensbrister i historien. Förutom att teknisk innovation har minskat behovet av arbetskraft, har det också lett till en ökad kvalitet, ökad innovation och även kortare ledtid till färdigställande av den efterfrågade produkten.

Under 50- och 60-talet tog Sverige emot en stor mängd utländsk arbetskraft, och textil-metropolen Borås kunde ensamt ta emot 10 000-tals personer som skulle bistå i textilproduktionen.

Liknande arbetskraftsinvandring skedde även inom fordonsindustrin och till byggindustrin. När efterfrågan blir för stor, kommer behovet leda våra blickar utomlands för att snabbt tillfredsställa våra kunder.

Räckte åtgärderna?

Förutom en större tillgänglig arbetskraft, skedde en snabb teknisk innovation inom dessa industrier. Inom fordonsindustrin installerades industrirobotar, byggindustrin fick tillgång till mer avancerade grävskopor och högteknologiska symaskiner kunde snabbt utkonkurrera ett stort antal sömmerskor.

Den tekniska innovationen kunde genast öka effektiviteten hos varje anställd - en byggjobbare som ersatte sin spade med en grävmaskin kunde enkelt 10-faldiga sin produktivitet.

 

Kan teknisk innovation lösa vårt kompetensbehov inom IT?

Inom våra klassiska tillverkningsindustrier har teknik skapat möjligheten att övervinna många kompetensbrister - kan tekniken hjälpa oss även i fallet med systemutvecklare?

Industrialiseringen av IT, alltså massproduktion av IT-tjänster och produkter kommer innebära stora utmaningar för branschen och framförallt lokala leverantörer. Precis som inom vår klassiska tillverkningsindustri, kommer mindre aktörer ha svårt att konkurrera mot företag som satsar stort på ny teknik och tekniska innovationer.

Skomakare världen över fick det otroligt svårt när det massproducerades skor för en bråkdel av kostnaden mot att skapa skor för hand. Vissa företagare lyckades nischa sig och satsa på premium-segmentet, men väldigt många fick se sina företag gå i konkurs. Det är inte helt otänkbart att detta kan hända även dagens företag, som försätter att producera affärsapplikationer med handkraft när det finns tekniska innovationer som gör det överflödigt ur både tids- och kostnadsaspekter.

Bygg applikationer utan systemutvecklare!

Där det finns behov, skapas snart nya affärsmöjligheter och när det gäller systemutveckling har utvecklingskompetens varit en trång resurs under lång tid. Drömmen om att kunna skapa applikationer och IT-lösningar utan programmeringskunskaper har funnits i decennier, men det är först nu som de tekniska lösningarna har mognat så pass att de kan användas för att supportera en stor bredd behov. Dessa plattformar går under många namn, men "Low Code" &  hpaPaaS" är ett begrepp som används inom branschen. Jag tror också att tekniker såsom Workflow, BPMS och RAD (Rapid Application Development) kommer grupperas ihop med Low Code och skapa en helt ny systemflora.

Enligt analyshuset Gartner kan cirka hälften av ett bolags applikationsbehov byggas med hjälp av en Low Code applikationsplattform. I följande avsnitt får vi lära oss mer om hur dessa plattformar kan hjälpa till att dämpa bristen på utvecklare och samtidigt öppna upp för nya yrkesgrupper som traditionellt inte tillhör IT. 

 

Två sätt att dämpa bristen på utvecklare

  • 1. Bygg applikationer utan kod - Utmana sättet som applikationer och IT-lösningar skapas och utvecklas med hjälp av applikationsplattformar. Flerfaldiga produktiviteten hos befintliga utvecklare.
  • 2. Citizen Developers - Låt nya yrkesgrupper, alltså icke-utvecklare från verksamheten att vara med och bygga framtidens applikationer. Ingen bakgrund från IT eller systemutveckling krävs.
By 2020 at least half of all new IT line-of-business applications will be created through such platforms, according to Gartner” 

Gartner skriver om Low Code and hpaPaaS plattformars betydelsen i framtidens systemutveckling.

I nästa artikel kommer jag berätta mer ingående om det nya sätt att bygga applikationer och IT-stöd. Vill ni läsa om 10 ytterligare utmaningar som uppstår genom det gamla sättet att utveckla applikationer? Ladda ner vårt White Paper nedan.

 

 

Ladda ner White Paper:  Varför IT har svårt att hinna med verksamhetens krav

 

Källor: 

https://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/digitalisering/internationella-jamforelser/

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.697128/staten-it-proffs

https://radareco.se/r/2017/darfor-dor-en-tredjedel-av-it-leverantorerna-inom-24-manader/

http://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b1c59eaadfd945a68a59724a59dbf7b1

https://www.cnbc.com/2016/11/15/a-cloud-app-boom-is-allowing-workers-in-all-jobs-to-become-coding-pros.html