<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2017-01-24 | BPMS

Behöver ni verkligen egenutvecklade system?

Lästid: 6 minuter
 • Blogg
 • |
 • Behöver ni verkligen egenutvecklade system?

bygg egenutvecklade system

 

Tillhör ni den skara bolag eller organisationer som tycker att ni har så unik verksamhet att det motiverar egenutvecklade system? Det finns många frågor att ställa sig inför beslut kring egenutveckling. Är ni verkligen de enda i hela världen som gör det ni gör? Kan det vara så att det finns andra, smartare sätt att jobba på som ni inte tänkt på? Är ni säkra på att ni tar höjd för kostnader kring support, vidareutveckling, buggrättning, integrationer och teknikskiften vid beslut om att egenutveckla system? 

 

Bakgrund till beslut

Är beslutet taget rent affärsmässigt eller finns det politiska eller maktmässiga motiv bakom valet att bygga eget? Ibland känns det som beslut tas för att "vi har ju anställda som kan göra detta" eller "vi har satsat mycket på den här tekniken nu".

Det är få IT-chefer som vill minska sin maktposition eller t.om minska antalet anställda. Men tänker ni på företagets bästa då? Varför tror ni att verksamheten shoppar egna system på stan istället för att gå till IT-avdelningen? Varför uppger Gartner att ungefärs hälften av alla IT-inköp sker utanför IT-avdelningen? Samt att Gartner menar att CMO (Marknadschefen) kommer spendera per pengar på IT än självaste IT-chefen år 2017. Jo - för att IT inte alltid anses vara den naturliga affärspartnern.

 

Nya sätt att möta behoven av egenutvecklade system

Svaret på kundunika krav ifrån verksamheten har hanterats på lite olika sätt de senaste åren.

 • Antingen så köper ni in ett standardsystem och tvingar in verksamheten i densamma med stora förändringsprojekt på köpet. 
 • Eller så vinner verksamheten, och företaget går med på att tillhandahålla en skräddarsydd lösning för att minska arbetet med att förändra arbetssätt. Här kommer oftast ett rejält IT-projekt på köpet.

Här skulle jag, utan större empiriskt underlag vilja hävda att valet av lösning beror till stor del på hur "stark" IT-avdelningen är jämfört med verksamheten. Båda dessa val leder till stora åtaganden - både i tid och pengar, och det råder nog delade meningar om vad som är jobbigast. Att förändra ett ERP eller förändringsleda personal.

Men precis som självaste Albert Einstein uttryckte det:

"We cannot solve our problems, with the same thinking we used when we created them"

Det finns lyckligtvis nya sätt att lösa problemet på, att stötta verksamheten med bra IT-lösningar. Det finns en hel uppsjö med produkter och plattformar som fungerar och är utvecklade på ett helt nytt sätt och ett annat mindset.

Den gemensamma nämnaren handlar om att bygga kundanpassade lösningar på en standardplattform som i grunden är okej med att förändringar sker vid en högre hastighet än vad konventionella ERP-system möjliggör. Ni kan dessutom försäkra er om att det finns någon som tar hand om drift, support, teknikskiften, integrationer och så vidare. Allt för att kunna fokusera på verksamhetens utmaningar och behov.

Med den här artikeln var inte ambitionen att "sälja" in vårt system, men jag vill sticka ut hakan och ifrågasätta många av de val som har gjorts kring egenutveckling av system - och som kommer fortsätta att göras. Bara för att exemplifiera så kan vår plattform användas till så enormt skilda saker som jag listar nedan. Tänk då på att det finns tusentals andra plattformar med sina nisch-områden. Jag vågar påstå att det finns en plattform för er - som kan göra exakt det ni vill. Och de som har gjort ett system likt det ni behöver, har antagligen gjort alla de misstag och lärdomar som ni behöver göra för att nå fram till en bra färdig lösning. Vill ni verkligen ta den risken? Vill ledningen och era ägare att ni ska göra det? Är det core business?

Exempel på vad plattformen Barium Live kan göra (Low-Code Application/ BPMS):

 • Orderhantering med externa leverantörer
 • Reklamations & avvikelsehantering gentemot kunder
 • Godkännandeprocesser för investeringar
 • Innovation- och produktutvecklingshantering för nya produkter och erbjudanden
 • Kompetensutveckling, kundundersökningar
 • Kontaktcenter (Kundtjänst)
 • Blanketthantering
 • Ledningssystem

Med andra ord en mängd områden som jag kan rabbla på rak arm - dagens teknik skyndar på utvecklingen, och trenden går mot att personer med ännu mindre IT-kompetens kan göra saker själva. Idag är det exempelvis möjligt att skapa snygga hemsidor med minimal kunskap om design, bygga appar utan större kunskap kring programmering samt bygga formulär och data-tabeller med endast basal excel-kunskap.

Är ni uppdaterade kring ert val runt make-or-buy? Tänker ni på företagets bästa eller IT-avdelningens?

Bli en hjälte internt - kolla med standardsystem först, de kan göra mer än ni tror!

 Boka din demo