<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2017-12-04 | public sector

Barium till Digigov - 3 frågor till Magnus Johansson

Lästid: 3 minuter
  • Blogg
  • |
  • Barium till Digigov - 3 frågor till Magnus Johansson

Den 5-6 december arrangeras DigiGov - en mötesplats skapad av SKL med stöd av regeringen för att belysa frågor kring digitalisering och samhällets utveckling. Ett otroligt viktigt område tycker vi på Barium. Från Bariums håll kommer vi representeras av min kollega Magnus Johansson som jag har ställt några frågor till.

Berätta lite om dig själv, och varför tycker du det är viktigt att medverka på DigiGov?


Jag jobbar sedan två månader tillbaka som ansvarig för offentlig sektor på Barium. DigiGov är ett viktigt forum som samlar beslutsfattare inom såväl offentlig sektor som akademi och näringsliv. Sverige har halkat efter när det gäller digitaliseringen av offentlig sektor och det finns behov av att kraftsamla för att vända denna utveckling.

 

Vad hoppas du få lära dig och se mer av?


Jag ser fram emot att höra mer om de behov som offentlig sektor står inför, särskilt mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i landet. Färre personer ska försörja fler och det kommer att ställa stora krav på smarta och effektiva välfärdslösningar. Vi som utvecklar och tillhandahåller digitala lösningar måste tillsammans med kravställare hitta möjliga lösningar framåt, och jag ser fram emot att delta i diskussioner där vi kan hitta vägar för att överbrygga de hinder man idag upplever i många organisationer. Komplexa data måste samordnas och vi måste förmå oss själva att lämna papperssamhället till förmån för en tydlig prioritering om digitalt först.

Vad kan Barium tillföra inom det här området?


Barium jobbar sedan flera år tillbaka med flertalet myndigheter, kommuner och landsting med syfte att effektivisera deras interna processer för att gå mot en digital förvaltning. Offentliga myndigheter måste våga sätta användaren i centrum och förstå vilka förväntningar medborgarna har på de tjänster som ska erbjudas. Genom att digitalisera administrativa processer frigörs också tid och fokus kan istället läggas på kvalitet.

Barium kan här visa på ett flertal exempel där vi med digitala verktyg effektiviserat hanteringen av exempelvis bygglov, rekrytering och anställdas tillgång och samordning av olika rapporteringssystem.

Sist men inte minst ser jag fram emot att ta del av inspirerande talare som Jan Eliasson!

 

 

Se applikationer för offentlig sektor