Blogg

Bli inspirerad av vår blogg om DPA, digitalisering och mycket mer.
Niclas Lundberg | 2021-10-19

Why you need to focus on the back-end processes revolving around your products

Competition among companies is not only fierce today - we now experience what some have denominated as "hypercompetition". This means that t [...]

5 min
DPA
Niclas Lundberg | 2021-09-24

Why article change requests might be the secret sauce for gaining a competitive advantage

Unforeseen events happen, often when we least expect them to and usually when we least want them to. So how do you as an organization respon [...]

5 min
Niclas Lundberg | 2021-09-02

InRule Technologies förvärvar Barium

Förvärvet har uppmärksammats på flera håll - först ut med nyheten var Breakit som genom en intervju fick ta del av Bariums CEO, Mattias Arne [...]

4 min
Automatisering
Niclas Lundberg | 2021-07-06

Vad är control towers - och varför ska du bry dig?

Idag har konsumenter krav på ditt företag att leverera produkter med hög kvalitet, levereras samma dag, med hållbarhet genom hela kedjan och [...]

9 min
Supply Chain
Niclas Lundberg | 2021-06-01

Så skapar Supply Chain rätt förutsättningar för lönsamhet inom retail

Supply Chain Management (SCM) har länge spelat en viktig roll för retails lönsamhet. Det är dock nu på senare tid som det har börjat uppmärk [...]

6 min
Supply Chain
,
Automatisering
Niclas Lundberg | 2021-04-29

5 argument för att implementera Hyper Automation

Hyper Automation är disciplin som sammankopplar tre olika tekniker - Robotic Process Automation (RPA), Artificiell Intelligens (AI) och Digi [...]

8 min
Automatisering
Niclas Lundberg | 2021-03-09

Så accelereras automatisering med hjälp av Intelligent Automation

Två automatiseringstekniker som tillsammans skapar en ny entitet - Intelligent Automation. Dessa två tekniker är Robotic Process Automation [...]

6 min
Automatisering
Niclas Lundberg | 2021-02-24

Så vässar ni era affärsprocesser inom Supply Chain Management

I takt med digitaliseringen och nya kundbehov har både förutsättningar och möjligheter förändrats. I och med att kundlojaliteten blir allt s [...]

7 min
Supply Chain
Niclas Lundberg | 2021-02-19

Så skapar strukturerade processer rätt förutsättningar för AI

Artificiell Intelligens (AI) är här för att stanna. Enligt Gartners CIO Survey 2019 hade antalet företag som använder sig av AI ökat med 270 [...]

5 min
DPA
1
...