<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Blogg

Bli inspirerad av vår blogg om DPA, digitalisering och mycket mer.
Håkan Strömbeck | 2017-01-03

4 saker att beakta när man skall optimera IT-miljön för ökad förändringstakt

  Att bygga och köpa lösningar som är kostnadseffektiva har under flera årtionden varit IT avdelningens huvudsakliga fokus. Naturligtvis har [...]

8 min
BPM
,
IT
Håkan Strömbeck | 2016-12-27

Dagen D är kommen för manuella processer i verksamheten!

I decennier har vi haft en rad IT system och lösningar på plats för att underlätta vårt dagliga arbete. Dessa lösningar har utvecklats och f [...]

8 min
BPM
Håkan Strömbeck | 2016-11-29

Hur säkerställer du en effektiv upphandling av BPM-system

Är det något som skiljer en upphandling av ett BPM system jämfört med upphandling av andra lösningar? Naturligtvis finns det en rad frågestä [...]

8 min
BPM
,
Digital transformering
,
Håkan Strömbeck | 2016-11-22

Hur du undviker förändringsfatigue - trötthet vid förändring?

  Förändringsfatigue eller förändringströtthet är ett tillstånd av bristande motivation och orkeslöshet som uppstår i samband med förändring [...]

7 min
BPM
Håkan Strömbeck | 2016-11-15

5 symptom på att din organisation lider av förändringsfatigue

   Hjulen rullar fortare, omorganisationer sker mer frekvent, nya arbetssätt, produkter, tjänster och teknologier kommer med allt kortare me [...]

6 min
BPM
Håkan Strömbeck | 2016-11-10

4 områden där verksamheten påverkas negativt av Shadow-IT

Det kan vara enkelt att framhålla fördelarna med Shadow-IT. Det är verksamhetsnära och behovsdrivet, det går snabbt att få på plats och det [...]

5 min
IT
Håkan Strömbeck | 2016-11-08

4 områden där verksamheten påverkas positivt av Shadow-IT

Shadow-IT, en företeelse som funnits ett tag och som blir allt vanligare och ofta utgör ett gissel för IT avdelningen. Men hur påverkas egen [...]

5 min
IT
Håkan Strömbeck | 2016-11-03

Så säkerställer IT-chefen ständiga förbättringar

    Tiden då IT chefen klappade servrar och bara såg till att alla lösningar var uppe och snurrade är historia. Dagens IT chef förväntas i a [...]

9 min
BPM
Håkan Strömbeck | 2016-10-20

Hur säkerställer du en effektiv upphandling av IT-system

Att upphandla system har i praktiken blivit en konstform som inte bara inkluderar den blivande kunden och leverantörer utan även upphandligs [...]

8 min
IT
1
...