<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2020-02-11 | RPA, DPA, Automatisering

7 begrepp du som förändringsledare bör känna till

Lästid: 5 minuter
  • Blogg
  • |
  • 7 begrepp du som förändringsledare bör känna till

Som förändringsledare brottas du sannolikt med flertalet akronymer och begrepp varje dag - och de blir inte färre! För att underlätta din vardag en aning vill vi ta upp sju stycken begrepp som vi anser är bra att känna till.

1. CITIZEN DEVELOPER

Citizen developers är verksamhetsmänniskor som bidrar till att utveckla nya systemstöd för verksamheten. Vanligtvis finns personer inom verksamheten som har en ambition att vara delaktiga i att utveckla och skapa nya hjälpmedel - utmaningen brukar däremot ligga i att rätt verktyg saknas. Till skillnad från en professionell heltidsutvecklare har citizen developers alltså inte samma kunskap inom de mer avancerade systemen utan förlitar sig oftast till så kallade Low Code plattformar för att kunna ta fram nya systemstöd.

2. DIGITAL PROCESS AUTOMATION (DPA)

DPA handlar om att i ett första steg digitalisera processer - från penna och papper till en digital miljö. Eller från helt manuella arbetssätt till att få stöd av smarta verktyg. Dock så handlar det även om att förädla sagda processer, inte bara att lägga in en process i en digital miljö i samma utförande. Det finns ofta punkter i ett arbetsflöde som kan förbättras och förädlas över tid. (Barium Live är till exempel en plattform för DPA).

3. ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA)

Robotic Process Automation, eller RPA som det vanligtvis förkortas, hänvisar till programvara som enkelt kan programmeras till att utföra grundläggande uppgifter i olika applikationer som en människa annars behövt göra. Den huvudsakliga funktionen med RPA är att minska bördan på repetitiva och enkla uppgifter för medarbetare som istället kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter. 


RPA isolerat kan minska bördan från repetitiva uppgifter. För att verkligen få ut det mesta bör det dock kombineras med andra verktyg. Tillsammans med DPA finns det otroliga effekthemtagningar att vinna.

4. AUTOMATION

Automation är användandet av olika maskiner, styrsystem eller tekniker som hanterar en aktivitet som tidigare krävt manuell handpåläggning från en människa. En programvara för automatisering är en lösning som är specifikt designad för automatisering av en uppgift, aktivitet eller process. De mest avancerade programvarorna är de som kan orkestrera och utföra en mängd olika aktiviteter och skapa synergier mellan olika system. (Som till exempel Barium Live)

5. LOW-CODE

Utvecklare är en resurs få organisationer har överflöd av. Att programmera något kan, utöver att vara kostsamt, ta lång tid. Low-Code möjliggör mycket snabbare utveckling av applikationer som stöttar verksamheten jämfört med traditionell utveckling och dessutom är verksamheten själva alltid delaktiga. Istället för att skriva ren kod får användare ett verktyg med dra-och-släpp funktion och modellstyrd logik genom ett grafiskt gränssnitt. Tekniken är alltså väl anpassad för de med mindre erfarenhet inom programmering, samtidigt som den erbjuder erfarna utvecklare ett nytt alternativ som eliminerar administrationsarbete och felaktig kod samtidigt som det går snabbare. 

Low-Code erbjuder även nya möjligheter för verksamhet och IT att arbeta tillsammans och driva utvecklingen gemensamt - på en bråkdel av tiden som traditionella metoder kan erbjuda.

6. BUSINESS PROCESS AUTOMATION (BPA)

Business Process Automation är ett sätt att hantera och effektivisera affärsprocesser. Detta genom att automatisera sagda processer för att undvika manuell handpåläggning. Arbetet görs genom att kontinuerligt förbättra och optimera processerna med hjälp av olika tekniker såsom modellering, olika tester och uppföljning. Business Process Automation använder sig av ett par definierade tekniker och applikationsverktyg för att utforma, testa, följa upp och analysera en organisations operativa affärsprocesser. En vanlig standard för processmodellering är BPMN. Vanligtvis involverar dessa affärsprocesser människor, applikationer, information/data och organisationer.

7. CONNECTED CLOUD

Connected cloud innebär att all data och alla system som lever i molnet är sammankopplade - oavsett plattform. 

 


 

Självklart finns det en hel uppsjö av andra begrepp som är bra för dig att känna till men förhoppningsvis kan detta ta dig en bit på vägen. Vill du veta mer om detta finns vi alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss så svarar vi mer än gärna på alla dina frågor!