5 utmaningar inom innovation och produktutveckling

Lästid: 6 minuter
  • Blogg
  • |
  • 5 utmaningar inom innovation och produktutveckling
5 utmaningar inom innovation och produktutveckling i verksamheten som IT kan stötta

Globalisering, ökad "disruption" och snabbrörlig marknad där nya och ofta bättre produkter dyker upp än snabbare och minskar försäljningsfönstren. Vad spelar IT för roll i att stötta verksamhetens utmaningar? 

Under de år jag jobbat inom IT-industrin i olika roller har jag mött, och arbetat, med flera organisationer som kämpar med förändring inom flera olika områden. Ett område som jag många gånger har stött på utmaningar inom är innovation och produktutveckling, med ökade krav på både organisationen, människorna och IT. Nedan belyser jag fem utmaningar där IT spelar allt större roll när det gäller just innovation och produktutveckling i verksamheten.

5 utmaningar inom innovation och produktutveckling i verksamheten

Det finns många utmaningar inom innovation och produktutveckling och här fokuserar jag på fem av dessa som jag märkt att det finns mycket diskussioner kring idag där det är viktigt att IT-avdelningen är med och stöttar förändringen så att verksamheten inte kör på själva och skapar Shadow-IT:

  1. Snabbrörlig marknad
  2. Minskade försäljningsfönster
  3. Ökad kreativitet och "disruption"
  4. Beslut att utveckla rätt produkter/tjänster
  5. Konstant förbättring

 

1. Snabbrörlig marknad

I dagens snabbrörliga marknad ökar utmaningen för företag och organisationer att hänga med och hålla sig relevanta. Utvecklingen av nya produkter och tjänster går snabbare än någonsin vilket sätter ökade krav att ha en bred portfölj med produktinnovationer samt bra överblick med kontroll för att snabbt kunna agera på förändringar. När det är lätt att registrera nya produktidéer, hantera en stor mängd initiativ i olika faser och att på ett enkelt sätt ha överblick och kontroll så finns det bra förutsättningar för att lyckas nå marknaden med produkter som är relevanta och ger bra intäkter. 

 

2. Minskade försäljningsfönster

Den snabbrörliga marknaden påverkar även försäljningsfönstren. Tänk t.ex. tillbaka på tiden när mobiltelefonerna kom och hur länge en inköpt sådan skulle hålla jämfört med idag. Ökad globalisering och konkurrens minskar inte vikten av att vara först ut på marknaden för att snabbt få tillbaka investeringskostnaden och skapa vinst innan konkurrenterna kommer ifatt eller springer om med mer kostnadseffektiva eller värdefulla produkter. Det kräver enkel administration och ett effektivt sätt att arbeta på för att se till att en ide kommer ut och når marknaden så snabbt som möjligt. 

 

3. Ökad kreativitet och "disruption"

Snabbrörligheten och konkurrensen ökar pressen på företag och organisationer att vara nytänkande och nyskapande i sin produkt- och tjänsteutveckling. Det gäller att lyssna av marknaden på flera olika sätt och ge utrymme för kundinnovations-initiativ. Mer fokus ställs på kreativitet och att skapa så kallad "disruption" på marknaden. Det är viktigt att energin läggs på det kreativa arbetet och inte på administration och ej värdeskapande arbetsuppgifter som lätt äter upp kreativiteten och bromsar hela utvecklingen. 

 

4. Beslut att utveckla rätt produkter/tjänster

Drivkraften för kortare ledtider, ökad innovation och kortare försäljningsfönster ställer höga krav på effektivitet med förmågan att fatta rätt beslut om vilka idéer som ska förkastas och vilka som ska få gå vidare. Ju tidigare dessa beslut kan fattas med bibehållen beslutskvalitet desto kostnadseffektivare produktutveckling och större sannolikhet att "rätt" idéer realiseras. Enklare administration med delvis automation och enhetlig informationshantering underlättar detta arbetet i stor grad och skapar förutsättningar för att lyckas.

 

5. Konstant förbättring

Den som sätter sig ner och är nöjd kommer att förlora mot de som fortsätter förbättra! För att skapa förutsättningar som ger möjligt att förbättra sin effektivitet och kvalitén i besluten så krävs uppföljning på utfallet av de produkter som lanseras och de som läggs ner. Detta kan korreleras med marknadsanalyser av konkurrenternas produkter som lanseras och deras utfall (t.ex. om det går bra för en konkurrerande produkt vilket även fanns som egen innovations ide men fick beslut om att inte lanseras). Ofta har vi svårt för, eller "glömmer", att följa upp och sedan använda detta för att förbättra oss. Idag finns det sätt som kan hjälpa oss  på ett enkelt och effektivt sätt.

 

Referenser med ytterligare information för dessa utmaningar:

Summering

Dessa olika utmaningar är inte bara något som verksamheten måste möta utan även något som IT-avdelningen behöver adressera för att stötta verksamheten på ett bra sätt. Det krävs förändring och ökad digitalisering för att hantera dessa utmaningar och se till att organisationen förblir konkurrenskraftig, enkelt att konstatera men betydligt svårare att genomföra. Intresserad av att veta mer hur du som IT-chef kan driva igenom förändring i din verksamhet? Ladda ner vårt whitepaper för att få ytterligare insikt! 

 

Ladda ner vårt whitepaper:  Så driver du förändring!