2018-01-08 | Digital transformering

5 orsaker till att digital transformation misslyckas

Lästid: 5 minuter
  • Blogg
  • |
  • 5 orsaker till att digital transformation misslyckas

I princip alla företag och organisationer har digital transformation högt upp på sin agenda. Men det är långt ifrån alla som lyckas väl med sina initiativ. Över hälften av Forbes Fortune 2000 bolag uppges misslyckas eller vara missnöjda över sin digitala transformering, och det kan vara intressant att kika på problem och orsaker till varför.

Punkt 1 - Förväntningar och probleminsikt kring digital transformering

För att veta om ett initiativ är lyckat eller inte, så krävs en insikt kring de förväntningar som finns ifrån intressenter inom organisationen. Det är också viktigt att förstå de potentiella risker som kan uppstå när en digitaliseringsagenda skall sjösättas. Att inte tydligt kunna mäta framgång kommer leda till svagt mottagande och ifrågasättande av budget och resursallokering.

En del större organisationer upprättar digitaliserings- och innovationsavdelningar - men även för dessa så är det viktigt med mål och syfte för deras arbete.

Genom att vara medveten om fallgropar och hinder för en lyckad digital transformering så skapas en större förståelse för att arbetet tar tid och kan innebära ett antal hinder på vägen.

Punkt 2 - Brist på stöd från ledningen

Det räcker inte med att utse en CDO eller förlita sig på några eldsjälar för att lyckas med digital transformering. Arbetet måste in i organisationens DNA, och ledningen är den främsta strategibäraren. Om inte högsta chefen entusiasmerar och prioriterar arbetet så kommer det snart stanna av.

Att sakna stöd ifrån ledningen är ett klassiskt problem vid många former av projekt och initiativ - det kan handla om ISO-certifiering, GDPR-projekt, Lean-arbete etc. 

Punkt 3 - Brist på transformation inom digital transformation

Många leverantörer försöker passa in sina erbjudanden och tjänster inom området Digital Transformation. Det kan vara IoT, Machine Learning, Blockchain, AI, RPA osv. Men det viktigaste är inte tekniken i sig, utan vad det för med sig i form av nya arbetssätt, processer och affärsmodeller. Det handlar inte om att göra ett gammalt arbetssätt digitalt, utan att helt och hållet tänka om sättet som vi utför våra tjänster och arbete på. Våga ifrågasätta och testa!

Transformation betyder förändring, och förändring bär med sig motstånd som vi gärna undviker. Men utan förändring, ingen förbättring som det så fint heter.

 

Punkt 4 - Bortglömd kundupplevelse

Nya tekniska möjligheter för med sig nya konkurrenter, nya kundupplevelser och nya affärsmodeller. Detta kommer leda till ett ökat utbud av konkurrerande aktörer som kommer slåss om kunder med nya smarta lösningar.

I en tid då kunden har makten att välja vart hon eller han vill placera sina pengar, så blir kundupplevelsen i många fall prioriterad över kostnadsreduktion och inkrementell förbättring av processer.

Se till att få helikopterperspektiv och fokusera på helheten - det är dumt att suboptimera och digitalisera en process som kanske inte längre behövs i den digitala tiden.

 

Punkt 5 - Digital transformation kräver plattform och arkitektur

Förutom att ha en strategi, en innovationsdriven kultur och en god förmåga till förändring - så krävs även den teknik och plattform som skall användas för att realisera dessa nya affärsmodeller, processer och gränssnitt gentemot kunder och omvärlden.

Dagens företag och organisationer behöver i allt större utsträckning agera likt ett mjukvarubolag, och kommer också allt mer att bli ett tjänsteproducerande IT-bolag. Idag kan du enkelt abonnera på bilar istället för att köpa, du kan gå till doktorn via telefonen och vem vet vad som kommer härnäst - abonnera på hälsa och välmående?

Klart är åtminstone att du behöver en digital plattform som gör det möjligt att testa nya affärsmodeller, processer och arbetssätt. Allra helst skall den här plattformen göra det möjligt att jobba enligt devisen “fail fast, fail cheap”. Du behöver alltså kunna bygga och testa applikationer och tjänster snabbt och billigt.

Nyfiken på att se mer av en sådan plattform? Boka en demo, så visar vi exempel som gör att ni kan öka takten på ert digitaliseringsarbete.

 

Boka din demo  

Mer läsning:

https://www.forbes.com/sites/brucerogers/2016/01/07/why-84-of-companies-fail-at-digital-transformation/#1f330396397b