<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

5 Lärdomar från seminariet “digitala revolutionen inom retail” med Computer Sweden

Lästid: 7 minuter
  • Blogg
  • |
  • 5 Lärdomar från seminariet “digitala revolutionen inom retail” med Computer Sweden

Tillsammans med IDG och Computer Sweden anordnade vi på Barium ett frukostseminarium med fokus på digitalisering inom retail. Under denna soliga morgon samlades representanter från detaljhandelns alla hörn för att lyssna och diskutera digitalisering och dess möjliggörare.

Hur accelererar man digitalisering och vilka utmaningar och fallgropar utsätts retailföretag för i dagens klimat? I Norden är vi duktiga på att slå oss för bröstet och hävda att vi är så duktiga på att anamma nya tekniker och verktyg, men är det verkligen så i praktiken?

Vi har samlat fem olika punkter från seminariet som värda att titta lite närmare på:

1. BEMÖT NYA KÖPBETÉENDEN MED HJÄLP AV DATA

En av de tydligast lysande ledstjärnorna inom retail just nu är nya köpbetéenden och hur dessa ska bemötas. Företagen har idag en oändlig databas med information om olika köpmönster eller preferenser. Hindret är ofta hur denna data ska behandlas för att skapa värde för företaget eller att det kan vara skrämmande att utmana status quo.

Vi har sett flera exempel på hur företag bemöter dessa nya betéenden i form av small format stores, pop-up stores, specialanpassade produkter baserade på kunddata. Adidas har bland annat tagit fram löparskor som är anpassade för olika städer baserat på mängder av data och de olika mönster de lyckats skönja i de olika städerna. Londonborna springer ofta till och från jobbet på vått underlag och skorna är anpassade efter just detta. Ikea har öppnat upp sin första small format store i New York för att möta sina kunder på ett nytt sätt. Kicks använder sig av “in-store technology” för att analysera och anpassa sina produkter efter bland annat kunders hudton.

Historiskt sett är IT-projekt eller implementering av nya system en plågsam, dyr och lång process. Så det är definitivt förståeligt att det kan vara avskräckande att ta första klivet. Något som inte alls behöver vara fallet idag med low code plattformar som lever i molnet och möjliggör digitalisering och automatisering snabbare än något annat alternativ.

2. GDPR ÄR VÅR VÄN, SOM STÄNDIGT UTMANAR OSS

GDPR igen, är vi inte färdiga med att prata om detta? Tvärtom så har det bara börjat! Med all den data som registreras och lagras är det otroligt viktigt att den inte missbrukas på något sätt. Det är självklart skillnad på vilken data som lagras och hur pass känslig den är men så länge den är av personlig karaktär har organisationerna ett ansvar för hur den behandlas och används. Som i Kicks fall blir det självklart otroligt viktigt att säkra upp all information om kunderna så den inte missbrukas.

Det finns nog inte många som missat hela drevet som nådde sin peak för lite drygt ett år sedan. Nu gäller det att se till att vi inte glömmer bort vilka regler vi ska förhålla oss till och att vi har tydliga processer för hur dessa ska efterlevas. Dessa processer mår väldigt bra som en affärsapplikation och inte enbart som dokumenterade policys.

Det finns oändligt mycket att säga och skriva om GDPR men vi har kondenserat detta till ett cirka 20 minuter långt on-demand webinar. Du kommer få ta del av konkreta flöden och applikationer för att säkerställa regelefterlevnad och minskad manuell hantering i er verksamhet.

SE GDPR WEBINAR-1

3. FÖRANKRA PROJEKTET I VERKSAMHETEN

Vilka är det som ska använda sig av systemet eller applikationen? För att det ska bli ett lyckosamt projekt som slutar i att det faktiskt används bör slutanvändarna först identifieras. Sedan sker det workshops där alla berörda parter delar med sig av sina åsikter för att det ska vara applicerbart i deras vardag. Prioriteras inte detta kommer applikationen snabbt att dö ut då det inte är anpassat efter verksamhetens sätt att arbeta.

Därför är det livsviktigt att det finns ett effektivt och fungerande samarbete mellan IT och verksamheten där de tillsammans arbetar för att driva organisationen framåt.

4. TILLSAMMANS GÖR VI ALLTING BÄTTRE

Det kommer nog inte som en chock för någon att samarbete leder till en bättre slutprodukt. Vi har alla olika erfarenheter och infallsvinklar som bidrar till att vi tar hänsyn till olika aspekter. Samtidigt är det fortfarande ofta stora glapp mellan avdelningar och saknas samsyn i olika processer och projekt vilket kan te sig märkligt. En anledning till att det ser ut som det gör är att olika avdelningar använder sig av olika system som inte kommunicerar med varandra. Att skapa en tydlig transparens är fundamental för ett lyckosamt samarbete över gränserna.

Retail har generellt en stor backlog då fokus allt som oftast har legat på de kundnära processerna. Nu är det dags att ta nästa steg och börja digitalisera på insidan och för medarbetare och främja samarbeten över gränserna. För hur vi än vrider och vänder på det är vi starkare tillsammans!

5. SKAPA HJÄLTAR I ORGANISATIONEN

Som tidigare nämnt, att implementera ett nytt system sker oftast inte över en natt. Därför är det viktigt att uppmuntra medarbetare till att tänka nytt och våga testa nya sätt att ta sig an utmaningar, och inte minst fira framgångar. Det skapar en kultur som är mer anpassad till “fail fast” och ett mer agilt arbetssätt som snabbt kan anpassas efter behov.


Är du sugen på att vidare fördjupa dig inom det här ämnet? Lyssna till vårt webinar tillsammans Apoteket och EVRY via länken.

webinar-retail-blog