2016-08-25 | IT, Nyheter

5 IT-trender att hålla koll på i höst

Lästid: 6 minuter
  • Blogg
  • |
  • 5 IT-trender att hålla koll på i höst

5trends

 I den här bloggartikeln så har jag samlat ett antal idéer och förslag till trender att hålla koll på, men som också går att omsätta till kraftfulla insatser i praktiken.

Jag har lagt särskilt vikt vid att fokusera på fem trender där det faktiskt går att finna konkret affärsnytta, något som blir allt viktigare för IT-chefer som vill ta ett kliv framåt och flytta IT in i ledningsgruppen och styrelserummet. 

1. IoT - Internet of Things

Knappast någon nyhet längre, men ett av de absolut hetaste buzzwordsen för personer som jobbar med IT och digitalisering just nu. Varför jag ändå väljer att ha med IoT är dess snabba mognad och adaption hos mängden organisationer i så vitt skilda branscher.

Internet of Things handlar om att maskiner, system, människor och diverse apparater blir ihopkopplade och utbyter information. Detta leder automatiskt till nya affärsmöjligheter, men också tillfällen för kraftfull kostnadsreduktion. Se nedanstående konkreta exempel:

  • Elektronisk körjournal, med hjälp av en smart dosa i bilen så kan körjournaler skapas automatiskt och företag och användare slipper knöliga milredovisningar.  Jens Nylander (också känd från sin MP3-spelare Jens of Sweden) har skapat sin innovation Automile som fått mycket uppmärksamhet. 
  • Automatisk bevakning av skolgårdar, lager, skyddsobjekt såsom radiomaster, polishus, etc - ökad säkerhet eller möjlighet att konkurrera ut "gamla" väktarbolag som måste åka ut med fysiska bilar för att göra en rondering. I spåren av ökad brottslighet kring bilbränder och asylboenden som bränns upp så känns svenska Mindmancer välpositionerade. 
  • Uppkopplade hemlarm, gräsklippare, robotdammsugare, varuautomater etc
  • Skrivare, tvättmaskin och kylskåp som kan fjärrstyras och generera beställningar och rapporter
  • Trygghetslarm - Monitorera och övervaka brukare/patienter i deras hemmiljö, och se till att hemtjänsten slipper åka ut på falska larm.

Vågar ni utmana mig i att det INTE skulle finnas en IoT möjlighet i just er bransch? Lämna en kommentar så får ni se om jag kan lista ut en!

2. Säkra och intelligenta system

Säkerhetsläget aktualiseras tyvärr ofta vid diverse intrång, lösenordsstölder, osv. I takt med att mer information läggs ut i publika moln så blir säkerhetsfrågorna mer synliggjorda. Många brister som tidigare skedde internt, hamnar nu i dagens ljus. Trenden här handlar om en utveckling ifrån dagens regelbaserade säkerhetssystem till en mer adaptiv och mänsklig modell som hela tiden kan anpassa sig ifrån nuvarande hot.

Det var inte länge sedan som Linkedin bekräftade att 117 miljoner användarnamn och lösenord har blivit föremål för ett dataintrång. I och med att många väljer att använda sina inloggningsuppgifter på flera ställen så är liknande intrång en risk för varje organisation.

Smarta, säkra och intelligenta system som omnämns är därför viktiga för att kunna agera på nya hot.  

3. Optimera IT-investeringar och förbättra intern transparens

I takt med att verksamheten knyts allt närmare IT så är det viktigt att det skapas transparens även gällande budgetutrymmet. Redan idag står verksamheten för ca 50% av alla IT-investeringar (Shadow-IT) - här finns stora pengar att spara om det kan luckras upp och blir synligt för IT-chefen. I Gartner-artikeln omnämns en del tips för IT-chefer som vill optimera sina IT-investeringar och samtidigt digitalisera processer och sin verksamhet. 

4. Investera i nya förmågor såsom Mode 2 / Bi-modal

Begreppen har funnits ett tag nu, men äntligen kan vi exempelvis se trendsättare såsom Stockholms stad agera lok och satsar stort på att vinkla om IT-avdelningen till en "Digitaliseringsavdelning" där det är ett tydligt fokus att verksamheten ska sitta i förarsätet och det är digitaliseringsavdelningens uppgift att hjälpa verksamheten framåt.

Detta görs genom flera små och snabbfotade projekt som kräver nya kapabiliteter inne hos IT-avdelningen. Här handlar det om att gå från projekttider om 1-2 år till 3-6 månader - till så korta projekt som veckor.

5. Utveckling och anpassning av affärsprocesser

Skapa möjligheter att snabbt anpassa verksamhets affärsprocesser efter de förändringar som kommer. Det kan handla om nya säkerhetsrutiner, nya affärsmöjligheter med hjälp av IoT eller fokus på produktutveckling för att få ut nya innovationer till marknaden snabbare. Oavsett vad framtiden har att erbjuda så gäller det att ha förutsättningarna att agera 

Extra: IT-chefens nya uppdrag

IT-avdelningen är idag en kunskapsorganisation, och för att kunna fullfölja detta uppdrag måste avdelningen förstå affärsvärdet i olika produkter och tjänster. Det innebär att IT-chefen och IT-avdelningen både måste lösa problem, samt hitta produkter som verksamheten inte själv vet att den behöver.

Trenden för CIO:n går åt det affärsutvecklande hållet, och en IT-chef som sitter på sin kammare är inte efterfrågad längre. Med andra ord behöver IT-chefen också vara en förändringsagent som ser till att verksamheten internt utvecklas – ibland med digitala verktyg, ibland med annat.

Eftersom vi under en längre tid sett att IT-chefens roll håller på att förändras bestämde vi oss för att undersöka trender och diskutera med branschledare. Resultatet hittar du i vår trendrapport: IT-chefens nya uppdrag. Ladda ner den redan idag och se vad vi kan vänta oss av framtiden.

Ladda ner IT-chefens nya uppdrag här