2021-01-12 | Automatisering

5 insikter om skiftet mot en automatiserad supply chain

Lästid: 6 minuter
  • Blogg
  • |
  • 5 insikter om skiftet mot en automatiserad supply chain

Hemleverans, samma dag-leverans eller när-du-vill-leverans? I det första avsnittet av Automatiseringspodden gästades vi av Mikael Törnqvist, Director Corporate Development på Aditro Logistics. Det finns flera områden som genomgår förändringar just nu, ett av dessa är supply chain management (SCM).

Något som ökar komplexiteten inom SCM är e-handel och förändrad lagerhållning. Från att köpa in pallar av varor och ha ett förråd liknande det i Indiana Jones. Till att bli mer och mer flexibla och anpassningsbara i leveranser med mindre inköp för snabbare leveranser och lägre lagerkostnad. 

Aditro Logistics driver en stor del av sin verksamhet med tech. De har också en naturlig domänkunskap om supply chain inom retail och manufacturing. Baserat på intervjun har vi kokat ner det till 5 olika områden som på många sätt symboliserar de bolag som lyckats och kommer lyckas att transformera till “framtidens” supply chain.

Standardisering och flexibilitet

Komplexiteten i supply chain har ökat enormt. Det finns många drivkrafter till detta men de mest avgörande är förändrade konsumentbetéenden och kraven som efterföljer. Det räcker inte längre att ha förmågan att leverera en vara så snabbt som möjligt. Helst ska den levereras precis när det passar mottagaren - även om det kan vara längre fram i tiden. 

Det här ställer krav på företagen att kunna mäta och följa upp pågående och kommande ärenden - när som helst, och var som helst. Behovet av en tydlig och omfattande transparens har alltså gjort sig uppenbar, likväl systemstöd och arbetssätt som stödjer.

Automatisering av processer

Företagens supply chain har idag en rad förändringar framför sig. Pandemin har onekligen varit en katalysator och mycket har redan förändrats på kort tid. För att ligga i framkant behövs det ett innovativt angreppssätt - eller rättare sagt förutsättningar för att exekevera dem. 

Stora leveranser har bytts ut till förmån mot en mer separata behandling. Vi som individer har idag blivit så påverkade av hur e-handeln är som privatperson att vi förväntar oss samma smidiga process även när vi beställer till företaget. De gamla tiderna med leveranser mellan kl. 07-17 ligger med andra ord långt ner i ryggsäcken - många vill mena att det rent av är en “deal breaker”. 

Idag bygger logistikföretag mycket av sin verksamhet kring integrationer som på olika sätt hjälper till att automatisera och effektivisera processer. Trenden har i stort gått från manuell sortering, till sorteringsverk till smarta IT-stöd som stödjer verksamhetens sätt att arbete med lager- och processoptimering. Allt för att reducera ledtider och responsiva mot en allt mer komplexare kund.

Robotisering (RPA)

Att implementera mjukvarurobotar är en populär och ofta effektiv taktik. Problemen som kan uppstå är att Robotic Process Automation (RPA) inte tar hand om en hel process utan enstaka aktiviteter inom processen. Om det ska implementeras i ett större scope blir det snabbt kostsamt och mer komplicerat att ta hand om. Logiken för dessa behöver även implementeras och förfinas över tid i olika IT-plattformar. Oavsett om det stavas DPA eller RPA så finns det ett tydligt behov av att automatisera flera manuella och rutinmässiga arbetsmoment. I den här rapporten från forrester beskrivs kombinationen av DPA och RPA som ett måste för att skala sin automatisering.

Artificiell intelligens (AI)

Då fler och fler arbetar hemifrån och spenderar mer tid i hemmet överlag har leveranser av artiklar till dörren ökat dramatiskt. Redan i april kunde PostNord se en ökning med 50% av hemleveranser till nivåer som tidigare bara Black Friday kunnat mäta sig med. 

För att kunna bemöta den efterfrågan behöver logistikföretagen en oändligt större flexibilitet i sin supply chain management. Mänskila beslut påverkar ledtider och i ökande volym - längre ledtider. Och där kommer AI in i bilden som beslutsstöd. 

Inom retail och manufacturing finns det redan idag gott om exempel inom supply chain där AI implementerats. men det kräver kompetens, resurser och inte minst data.

I det här avsnittet med AI-leverantören Peltarion får vi en bild av vilka förutsättningar svenska storbolag egentligen har och där retail kanske inte alls är så AI-tunga som de borde vara vid det här laget.

Gamification

Nej, det handlar alltså inte om att sätta in ett Xbox i fikarummet. Gamification handlar om att “spelmekanik” lyfts in i en ny miljö. Kort förklarat; gör du något bra så får du poäng. Det skapas en virtuell tävlingsvärld där anställda kan använda sina poäng till olika ändamål. 

Allt detta bottnar förstås i att förbättra olika KPIer såsom ledtider och lagerhantering genom att göra arbetsplatsen roligare. Utöver det skapar det även en gemenskap mellan de olika arbetsplatserna genom gemensamma resultattavlor. 

 

Lyssna på hela podcasten nedan

   spotify-listen copy

   Listen-on-Apple-Podcasts-badge