<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2020-02-06 | DPA, Automatisering

5 insikter från våra senaste frukostseminarium

Lästid: 5 minuter
  • Blogg
  • |
  • 5 insikter från våra senaste frukostseminarium

Förra veckan anordnade vi två frukostseminarier på samma tema - hur man kan öka förändringstakten med hjälp av smarta verktyg. För er som inte var närvarande vill vi ändå dela med oss av vad vi tar med oss från de två dagarna. Ett seminarietillfälle är trots allt bundet till ett geografisk läge som gör det svårt för alla att vara med. 

Så vad tar vi med oss? Nedan har vi samlat, vad vi anser, de fem viktigaste insikterna. 

1. ETT ORKESTRERANDE LAGER FRÄMJAR SAMEXISTENS

Vi har i ett tidigare blogginlägg nämnt vilka effekter ett orkestrerande lager kan innebära för olika verksamheter eller organisationer. Det skapar samexistens bland era befintliga system i verktygslådan och bygger broar mellan klyftor som tidigare varit omöjliga att korsa. På så vis ökar det även förändringstakten då fundamenten till ett mer effektivt och smart sätt att arbete finns på plats. 

Kärnsystemen behöver inte alltid bytas ut för att stödja verksamheten på ett effektivt sätt. Ett företag som lyckats implementera det här arbetssättet är Selecta. Se filmen nedan eller ladda ner kundcaset för att se vad de gjort och vilka effekthemtagningar de kunnat skönja.


Selecta long final

2. SILO-TÄNKET ÄR FÖRLEGAT

På samma tema som punkten ovan är det viktigt att avdelningar inte drar åt olika håll. Det alltför vanliga fenomenet med avdelningar som arbetar i silos är förhoppningsvis något som vi kommer se mindre och mindre av i framtiden. En förutsättning för att detta ska bli verklighet är att ha system som kommunicerar mellan avdelningar. Det hela handlar om att finna nya lösningar för smartare arbetssätt sinsemellan och finna synergier som möjliggör effektiv och friktionsfri samverkan.


ladda ner guide smarta arbetssätt

3. BYGG ETT EKOSYSTEM MED HJÄLP AV INTEGRATIONER

Att systemen behöver kommunicera med varandra och att avdelningar behöver anamma ett tvärfunktionellt arbetssätt har vi redan klargjort. En stöttepelare för samverkande system är integrationer, och gärna enkla sådana. Det ska inte behövas ett team med utvecklare och flera sprintar för att skapa synergier mellan befintliga system. Om det så är en integration mot ett affärssystem, SharePoint eller dokumenthanteringssystem. 

Flera av dessa produkter är otroligt kompetenta inom sitt område, men det är just där problemet ligger. De är antingen nischade mot ett visst användningsområde eller krångliga att anpassa till ett nytt användningsområde. På Barium vill vi att det ska vara lätt att integrera mot andra leverantörers tjänster för att på så vis skapa ett fungerande och effektivt ekosystem av den befintliga verktygslådan.

Screenshot 2020-02-04 at 14.16.29

4. EXCEL OCH SHAREPOINT I ALL ÄRA 

Microsoftprodukter är otroligt bra för väldigt mycket, men det är sällan det tar er hela vägen dit ni vill. Ett Excel-ark med avancerad macro och invecklade formler kan förvisso bidra med fantastisk affärsnytta. Allt för ofta slutar det dock med att det blir ett dokument som ingen vågar röra på grund av dess komplexitet. Personen som byggt det kanske rör sig vidare men dokumentet lever vidare eftersom alternativen inte uppenbarat sig tidigare. En DPA-plattform som Barium Live tillåter dig att komplettera befintliga system och fylla de gap som vanligtvis uppstår. 

5. BÖRJA NÅGONSTANS - ARBETA DIG VIDARE 

Det absolut viktigaste när ni ska börja digitalisera affärsprocesser är att ta det första steget. Det är oftast där och då de flesta resorna tar stopp. Av förklarliga skäl finns det en påtaglig rädsla för att påbörja nya IT-projekt. Historiskt sett är IT-projekt förknippat med långa, sega och utdragna projekt - men det behöver inte vara så. De flesta av våra projekt transformerar manuella arbetssätt till digitala inom bara några veckor. Det behöver alltså inte vara långdragna projekt med tusentals konsulttimmar som tömmer plånboken. 

Så är det något som du ska ta med dig från detta så är det att ta det första steget. För oavsett om ni har utmaningar i flera delar av verksamheten och projektet kan kännas oändligt blir det aldrig någon förbättring om ni inte tar tag i det. När första området är avklarat och det finns en körbar applikation kan ni gå vidare mot nästa - eller förfina och förbättra den första applikationen.

Om ni känner er osäkra på hur ni ska börja erbjuder vi en kostnadsfri inspirationsworkshop där vi hjälper er att identifiera områden som kan effektiviseras.


Boka in din kostnadsfria  insirationsworkshop