2019-01-18 | Digital transformering

5 fallgropar att undvika vid förändringsledning

Lästid: 4 minuter
  • Blogg
  • |
  • 5 fallgropar att undvika vid förändringsledning

Att genomföra projekt som digital transformation innebär oftast en stor affärsmässig risk, och inte sällan består den största risken i förändringsledningen. Något som många pratar om, men som få lyckas med. Många sitter säkert på teorin bakom, men vad finns det för fallgropar som vi bör undvika? Här får ni 5 konkreta fallgropar som ni bör undvika för att ta er igenom förändringen med kraft.

 

1. Varför förändra och varför nu?

Som förändringsledare så har du inte sällan en djupare insikt i både problembild, vision och resan till er nya målbild. Men underskatta inte vikten att få med alla på banan. Om ni vill få till ett nytt och förändrat beteende så är det viktigt att alla vet varför vi skall förändras dit vi skall. Först då kan fler ambassadörer för förändringen skapas, och egna beslut tas som leder bolaget åt rätt håll. Se till att få till en "Sense of urgency". En känsla av att det är bråttom, det brinner nu! Mer inspiration finns här.

2. För liten grupp eldsjälar

Att ha stöd i ledningsgruppen för att genomföra förändringen, vet nog de flesta förändringsledare. Att dessutom ha en kritisk massa eldsjälar som ständigt evangeliserar och stöttar förändringen är istället en vanlig brist. Se till att fånga ambassadörer, som delar visionen och har en stark tro på den. Lägg inte energin på den lilla grupp som står för det största motståndet. De kommer kräva orimligt mycket tid och resurser för att omvända. Se till att leda i bevis och de goda exemplen. 

3. Avsaknad av stark vision

Ni vet varför ni behöver förändra er, ni vet era delmål på vägen. Men ni har gjort misstaget att inte forma visionen och ledstjärnan tillräckligt starkt. Detta misstag kan leda till förvirring, överdrivet många möten, suboptimering i beslut och en förminskning av beslutsmandat. Om alla i bolaget vet åt vilket håll vi ska, så kan personalens kraft förstärkas, och arbetet ges en mening.

4. Brist på kommunikation

Hur mycket ni än kommunicerar, så kan ni vara säkra på att personalen kommer ha åsikter om att de har fått för lite information. Tycker ni att det har gått ut mängder med informationsbrev, brandtal på månadsmöten och notiser på intranätet? Ni kan med största sannolikhet öka frekvensen 10 faldigt utan att medarbetarna kommer tycka att de har fått för mycket information. Se till att ni kommunicerar på mottagarnas villkor, och sprider informationen via olika kanaler och format. Människor tar till sig information på olika sätt, så det är viktigt att ni maximerar möjligheten att nå fram.

5. Hinder som står i vägen

Som förändringsledare, så är det ditt uppdrag att förändringen sker så effektivt och friktionsfritt som möjligt. Inte sällan så har alla medarbetare en annan linjechef och vanliga arbetsuppgifter som de behöver hantera. Om ni ska ha en rimlig chans att genomföra förändringen så krävs det tillgängliga resurser för att arbeta på det nya sättet. Ta bort hinder på vägen, oavsett om det handlar om ny utbildning, frigöra tid, ändra organisatoriska strukturer eller nya tekniska kapabiliteter. På detta plan så är uppgiften precis som vilken chef eller ledare som helst. Se till att ge era medarbetarna den bästa förutsättningen för att lyckas.

Summering

Jag har nu delat med mig av 5 fallgropar som kan uppstå vid förändringsarbete, och som behöver hanteras för att bli framgångsrik förändringsledare.

Vill du ha en praktiskt handbok, fylld med konkreta tips från proffs på förändringsledning? Ladda ner vår guide här:

Ladda ner vårt whitepaper:  Så driver du förändring!