<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

4 trender från Nrf - digital transformation inom retail

Lästid: 6 minuter
  • Blogg
  • |
  • 4 trender från Nrf - digital transformation inom retail

NRF, Retail’s Big Show & Expo är en årlig mässa som anordnas i New York och kallas ofta för “Retails Mecka” på grund av mässans storlek och vilka personer som närvarar. Det är tre dagars frossa i allt som rör detaljhandeln så som nya innovation, trender, nätverkande och inspirerande talare. 2018 års upplaga var den 107:e följd och totalt var det runt 40 000 personer som besökte de över 800 utställarna.

När det diskuteras trender återfinns digitalisering sedan ett par år tillbaka alltid högt upp listan. Den stora frågan är då hur detaljhandeln kan bemöta de ökande kraven som ställs från både konsumenter, medarbetare och även ledare. För att skapa en positiv synergi mellan dessa tre parter krävs ett samarbete och en genomgående strategi eftersom de influerar varandra på ett eller annat sätt.

Vi har valt att redovisa fyra trender som låg genomgående högt upp på dagordningen:

 

1. Kundupplevelsen i fokus

Den fysiska butiken har inte försvunnit och även om de digitala butikerna växer sig allt starkare finns det många som hävdar att den fysiska butiken är minst lika viktig nu som för några år sedan. Fokus har skiftat aningen och de fysiska butikerna fyller nu ett annat syfte som kommer ha större fokus på en skräddarsydd upplevelse för kunden. Det kan vara allt ifrån augmented reality (AR), unika erbjudanden eller unika pop-up stores till en butik utan produkter men som istället erbjuder en mötesplats för likasinnade för att dela med sig av tankar och idéer. Oavsett så finns en tydlig grundtanke, kundupplevelsen är av allra största vikt.


2. Digital transformation och AI

Även om AI i många fall känns avlägset i dagsläget är det en punkt som diskuteras flitigt och vilken inverkan det kommer ha på vår vardag. Förmågan att utifrån ett beteende kunna avgöra vad en specifik individ är intresserad av genom komplicerade algoritmer, vilka tider på året som efterfrågan är större, identifiering av besökare eller prissättning. Som sagt ligger det med största sannolikhet längre fram i tiden men något som är högst relevant redan nu är Machine Learning och smarta processer. Hur kan vi arbeta smartare och lägga ned tid och energi på det som ger mervärde för organisationen? Oftast lider verksamheter av att anställda sitter fast långa, tidskrävande och icke användarvänliga processer. Den digitala transformationen tillsammans med AI eller Machine Learning avser att förändra det och erbjuda smartare sätt att arbeta på, inte nödvändigtvis ersätta den mänskliga aspekten.


3. Ledarskap och bistå medarbetare med rätt verktyg

Bra ledarskap gynnar inte bara de anställda, även kunderna kommer märka av det. Om de anställda känner sig uppskattade och att de har tillgång till rätt verktyg för att göra ett bra jobb kommuniceras det även till kunder som kommer i kontakt med organisationen. Oavsett om det så är via ett besök i butiken eller om det är via vänner och bekanta. Det bottnar ofta i att medarbetare ska känna sig utrustade på bästa möjliga sätt för att effektivt kunna genomföra sina arbetsuppgifter och fokusera på det som är viktigt. Diskussionen handlar oftast om personer som arbetar på kontor men det är minst lika viktigt i en butiksmiljö. Det är inte alls ovanligt att anställda inom detaljhandeln lägger ned mycket av sin tid på admin-uppgifter. Skulle det inte vara bättre om den här tiden istället lades på att fokusera på andra, verksamhetsutvecklande saker? Det är en framtidssyn de flesta branschexperterna är överens om. Minimalt fokus på administrerande tidskrävande tjänster, tid som istället kan läggas på annat.


4. VUCA

Det enda vi vet är att vi inte vet hur framtiden kommer te sig. Det är en av grundhypoteserna i VUCA som är en akronym för att beskriva den snabbföränderliga och oförutsägbara klimatet vi befinner oss i. Akronymen står för Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity, det vill säga rörlighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. En av de största katalysatorerna till VUCA är digitalisering. Med alla innovationer som dagligen bubblar upp till ytan är digitalisering en av de mest centrala bitarna i våra vardagliga och professionella liv, vare sig vi tänker på det eller inte. Oftast så finns det något underliggande bakom en sekvens eller process som vi inte ens lägger märke till, och det är den utopin vi eftersträvar. Att det ska vara så pass smidigt att vi inte noterar den bakomliggande digitala nämnaren.


Vill du lära dig mer om hur en digital transformation skulle kunna hjälpa er organisation? Tveka inte att höra av dig till oss så förklarar vi gärna hur Barium skulle kunna hjälpa er.

 

Vi vill även passa på att bjuda in till vårt seminarium tillsammans med Apoteket och EVRY som kommer hållas vid två separata tillfällen, 13/3 i Stockholm och 21/3 i Göteborg. Antalet platser är begränsade så passa på att boka din plats idag via knappen nedan. 


Boka din plats