4 tecken på att det är dags att investera i BPM för supply chain

Lästid: 7 minuter
  • Blogg
  • |
  • 4 tecken på att det är dags att investera i BPM för supply chain

 

BPM system for supply chain

 

Digitalisering av flödena inom supply chain hjälper IT att svara mot verksamhetens krav på att effektivisera, men det är viktigt att det går snabbt, är kostnadseffektivt och flexibelt för att tillåta förändring. I denna artikel adresserar jag fyra tecken på utmaningar som visar på att det kan vara tid att införskaffa ett BPM System för er supply chain.

 

Har ni svårt att förändra era arbetssätt?

IT-stödet som används behöver vara flexibelt så att det snabbt går att ändra för att möta förändrade krav som ställs på verksamheten utifrån en rörlig marknad. Att verksamheten får ett stödsystem från IT som inte bara hjälper till att uppfylla nuvarande krav utan också krav som kommer imorgon och gör det utan stora, långa och kostsamma projekt. Ta t.ex. den nya trenden att använda närproducerade produkter oavsett om det är livsmedel, möbler, textiler, etc. För att klara av att gå från den strategiska sourcing med några få nyckelleverantörer per kategori/produkt till många små lokala leverantörer med begränsad leveranskapacitet och manuell hantering krävs ändrade processer. 

BPM system möjliggör att verksamheten själv kan ta ett mycket större ägarskap då det inte krävs specifik IT-kompetens i alls samma utsträckning för att förändra flödet som hos andra typer av system. IT-avdelningen kan agera mer som experthjälp och genomför validering men låter verksamheten själva genomföra de flesta förändringar (undantaget integrationer och komplex regelhantering). IT-avdelningen avlastas och verksamheten får själva ta ansvar för att förändringar genomförs i deras egen takt.

 

Har ni svårt att snabbt och kostnadseffektivt testa nya idéer?

Ofta finns det även behov i verksamheten att testa helt nya sätt att jobba på för att effektivisera arbetet. Det är vanligt att man inte vet säkert om en idé verkligen kommer att ge bra effekt och det affärsvärde som man räknar med. Det behöver helt enkelt testas, kanske tre månader, kanske sex månader, eller kanske till och med i ett år, för att effekten tydligt ska visa sig. Men hur ska detta gå till på ett effektivt sätt? Det blir troligen för ineffektivt att göra det helt manuellt, eller så visar testet på att det tar för mycket arbete och nytta som annars hade visats helt enkelt döljs. Och det blir för dyrt och tar för lång tid att ändra de nuvarande trögrörliga IT-systemen. Innovationen hämmas och effektiviseringen hämmas! 

Enkelheten i BPM system gör också att det går snabbt att komma igång med små medel för att testa nya sätt att optimera och effektivisera sin supply chain. På bara några veckor kan ett helt nytt arbetsflöde sättas och vara redo att produktionstestas. Är det för dyrt för er att sätta upp nya processer med stöd för att testa nya flöden så är det troligt att någon annan kommer springa om er inom kort? 

 

Har ni svårt att få transparens i ert arbete och förstå vad som pågår?

Förmågan att kunna visualisera och förstå vad det är som pågår i organisationen är grundläggande för att kunna förbättra den, och detta är särskilt viktigt inom supply chain som spänner över flera olika avdelningar, och inte sällan även över olika externa parter. Transparensen är nyckeln för att se, förstå, kunna reagera och snabbt förändra -  utan den famlar vi i mörkret.

En tydlighet av att kunna se organisationens processer och hur de faktiskt utförs är precis det som möjliggörs med ett BPM system. Det ger verksamheten en insikt i hur effektivt arbetet utförs, var det finns problem eller fastnar, vilket i sin tur ger underlag för förbättring. Med BPM system som en molntjänst är det även enkelt att involvera externa parter och få spårbarhet och transparens i alla led utan att skapa "svarta hål" för vissa parter eller underleverantörer. 

 

Är det svårt att få alla parter att samverka effektivt?

Flöden inom supply chain spänner i stor utsträckning genom flera olika avdelningar som behöver samarbeta och har flera olika system för just deras funktionella område (silo-system). Ett vanligt sätt att överbrygga utmaningarna med dessa separata system är att integrera dem för att få flödena och informationen att hänga ihop. Även om detta löser vissa problem så kvarstår utmaningarna med att en tydlig transparens, en övergripande bild som visar var olika arbetsuppgifter ligger vid en given tidpunkt. Dessutom blir det ofta svårt, dyrt och tidsödande när förändringar, t.ex. ordningen på uppgifterna i processer, behöver genomföras. 

Med BPM system så elimineras dessa problem då systemet agerar orkestreringsflöde ovan de olika "silo-systemen" och ger större möjligheter att förändra flödet eller ordningen på uppgifter i flödet. Det är en stor fördel om BPM systemet är byggt för att vara enkel att integrera med, t.ex. via publika REST-API, för att minimera det ofta så kostsamma integrationsarbetet. På detta sätt skapas förutsättningar för alla att vara med till en lägre kostnad och samtidigt maximeras flexibiliteten för vidare effektivisering.

 

Framtidssäkra genom att digitalisera era processer   

Att välja rätt BPM och low code system är det framtidssäkra valet för att digitalisera era processer, det skapar förutsättningarna för er att inkludera alla nödvändiga parter, att visualisera, förändra och testa nya sätt att effektivisera på ett kostnadseffektivt sätt. Vi på Barium har hjälpt flera internationellt marknadsledande företag i allt från optimering av varuförsörjning, lagerhantering, leverantörs-/artikelhantering, m.m. T.ex. effektiviserat varuförsörjningen för ett världsledande möbelföretag på global nivå i över 50 länder, hjälpt ett ledande retail bolag inom matvaruhandel i Norden att effektivisera sin orderhantering, möjliggjort ett världsledande bolag inom klädesbranschen att prova nya sätt för marknads- och lageroptimering på mindre än två månader och många, många fler.

Boka en kostnadsfri konsultation med Barium nu för att beskriva vilka utmaningar just ni har så ska vi berätta om våra erfarenheter och hur vi har hjälp andra företag med liknande utmaningar!

 

Boka din demo