2021-01-27 |

4 “dumma” frågor om AI och 4 svar

Lästid: 7 minuter
 • Blogg
 • |
 • 4 “dumma” frågor om AI och 4 svar

Artificiell Intelligens (AI). Ett, för många, laddat begrepp som föder många frågor. Frågor som ibland kan kännas för “dumma” att ställa till en person med större inblick och kunskap i området. I det andra avsnittet av Automatiseringspodden fick vi ett tillfälle att ställa dessa “dumma” frågor till AI-experten Björn Treje från företaget Peltarion, vars vision är att göra AI tillgängligt för alla. 

Även om vi i Norden ofta vill identifiera oss själva som early adopters, kan visionen om AI som är tillgängligt för alla kännas avlägsen och främmande. Trots att AI diskuterats flitigt under en lång tid är det långt ifrån alla som omfamnat tanken och faktiskt implementerat det. 

 “Technology isn’t the biggest challenge. Culture is.”

Ett tänkvärt citat från artikeln Building the AI-Powered Organization i Harvard Business Review. Så frågan är enkel att ställa sig själv, är det kulturen som sätter käppar i hjulen för att AI inte fått det uppsving som många förutspådde för några år sedan? Är vi inte redo eller mogna nog för att ta till oss den här typen av teknologi? Eller handlar det om att vi helt enkelt inte tillräckligt pålästa inom området? 

“Ibland så drar sig folk från att fråga oss om AI för att de känner att de kan för lite. Och det blir ju helt fel - så mer dumma frågor tack!” - Björn Treje

Känslan av att vara den som är minst påläst i rummet är sällan önskvärt. Men om vi inte ställer frågan lär vi oss inte heller.

1. Vad är egentligen AI?

Vi börjar på ruta ett och försöker bena ut vad AI egentligen är. Enligt Gartner är det något som använder analyser och logikbaserade tekniker, som till exempel Machine Learning, för att tolka händelser, stödja och automatisera beslut samt vidta åtgärder. Lite enkelt förklarat är det när stora mängder data samlas ihop att analyseras av artificiell “hjärna” för att fungera som beslutsstöd eller att den själv tar ett beslut. 

Här följer några exempel på olika typer av AI som många av oss stöter på i vardagen:

 • Siri - förmodligen ett av de mest kända exemplen av AI. Siri är röstassistent som använder Machine Learning för att kunna lära sig förstå vad användaren säger och tolkar hela tiden enorma mängder data för att ge bästa möjliga svar. 
 • Spotify/Netflix - algoritmerna skiljer sig förvisso åt men är i grund och botten väldigt lika. Utifrån en användares konsumtion, engagemang, intressen och betéende rekommenderas ytterligare material. 
 • Tesla - okej, tyvärr har vi inte alla en Tesla men bilmärket har förändrat enormt mycket inom branschen genom sin smarta teknik. Bland annat så finns det stöd för att bilen kör sig själv och den blir smartare för varje dag och varje meter du kör. Den lär sig alltså nya saker dels via betéende men även uppdateringar via molnet.

2. Kan AI ersätta en människa?

Det tar inte lång tid innan tanken vandrar mot Skynet och Terminator. När har vi lyckats utveckla en AI som kommer att ersätta människan? I ett första steg talar vi då möjligtvis främst om att ersätta en arbetsfunktion eller roll. Och det finns flera som vädrar liknande åsikter, inte minst Elon Musk

Frågan om AI kan ersätta människan bör även definieras ytterligare. Vilken aspekt av människan? AI kommer aldrig kunna ersätta människan genom att vara mänsklig, det är ett absolut faktum. Om vi däremot ser till specifika arbetsuppgifter så kan AI absolut ersätta människan - och det är inte unikt för just AI. Teknik har alltid bidragit till att underlätta vår vardag och i många fall ersätta den mänskliga faktorn. En annan slusats vi kan dra från historien är dock att tekniken har möjliggjort för människan att fokusera på andra arbetsuppgifter, ofta mer värdeskapande. 

Även om AI först och främst kommer agera för att förstärka och förbättra ett specifikt yrke så kommer det även på sikt förmodligen kunna ersätta vissa yrken. Ett vanligt exempel är grävskopan kontra spaden. Grävskopan ersätter inte människan, och inte heller behovet av att gräva, men det går snabbare och utökar möjligheterna för grävning.

Hubspot har listat en rad yrken som de tror kan bli ersatta av olika typer AI:

 • Telemarketers (99% chans) 
 • Receptionister (96%)
 • Kurirer (94%)
 • Säljare inom retail (92%)

3. Vilka är tillämpningsområdena?

Det kan kännas stort, nästan ogreppbart, att diskutera hur och var AI kan tillämpas. Likt nästan all automatisering är det viktigt att ta fram en tydlig strategi för hur det ska användas och vilka förväntningar som finns. Men att ruta in vilka tillämpningsområdena faktiskt är kan vara utmanande när det är så pass brett som det är. 

Vi har redan listat en rad olika tillämpningsområden där AI är med och formar vår vardag idag. Nedan följer några branscher som med stor sannolikhet kommer transformeras med hjälp av AI:

 • Tillverkande industri
 • Transport & Supply Chain Management
 • Medicin och hälsa
 • Utbildning
 • Finans

4. Vilka är förutsättningarna för att lyckas?

Enligt Björn Treje finns det tre viktiga beståndsdelar för att lyckas:

 • Domänkunskap och verksamhetsexpertis
 • Teknisk expertis (i det här fallet AI-expertis)
 • Data, och människor som kan hantera den

Finns inte den samlade expertisen på plats redan finns det oftast att tillgå via externa medel. 

Eftersom AI till stor del bygger data är den förmodligen viktigaste faktorn för att kunna lyckas strukturerad data och strukturerade processer. Innan ett AI-projekt ens kan påbörjas krävs det att det finns strukturerade processer som föder strukturerad data. Där kan Digital Process Automation fungera som stöd för att få ordning på processerna. Att spara data i oändligt många olika variationer är inte hållbart och kommer heller inte att fungera som funktionellt stöd till AI. 


Lyssna till hela avsnittet av podcasten via knappen nedan

Lyssna till "Vilka förutsättningar har svenska bolag för AI?"