<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

4 ANLEDNINGAR TILL VARFÖR RETAIL BEHÖVER DIGITALISERA INTERNA PROCESSER

Lästid: 4 minuter
  • Blogg
  • |
  • 4 ANLEDNINGAR TILL VARFÖR RETAIL BEHÖVER DIGITALISERA INTERNA PROCESSER

I Norden är vi duktiga på att slå oss själva för bröstet och känna att vi ligger i framkant vad gäller digitalisering. Tro och sanning är dock sällan densamma. Vi nordbor är nämligen väldigt duktiga på att anamma digitala verktyg och hjälpmedel privat, men det finns en viss diskrepans sett till hur det är på arbetsplatsen. Självklart varierar detta beroende på bransch och dess mognadsgrad.

 

Retail är ett strålande exempel på en bransch med enorm utvecklingspotential. En bransch som har lagt stort fokus på de kundnära processerna och där de interna processerna fått lida.

Detta beror till stor del på att branschen som sådan är mitt i en transformation, där exempelvis butikernas traditionella existensberättigande utmanats av såväl egen e-handel som konkurrenternas.

Nu står retail inför en tid där de interna processerna behöver knytas samman och där digitalisering och automatisering står högt upp på agendan. Nedan följer fyra anledningar till varför:

1. Vad är det som driver digitalisering?

Framförallt är det en fråga om att hålla sig á jour i en konkurrensutsatt bransch med otaliga fronter och spelare. Detta kan göras genom att bland annat effektivisera och optimera verksamheten med smarta lösningar som sparar tid och tillåter medarbetare att fokusera på värdeskapande arbete.

Det är även en kombination av de höga krav som ställs från kunder, kostnadsbesparingar och förmågan att kunna arbeta på ett agilt och smidigt sätt.

 

kunskapsbibliotek-cta

 

2. Digitaliserar för kunden - inte medarbetarna

Retailbranschen fokuserar, med all rätt, ofta på sina kunder för att underlätta deras upplevelse. Men är det inte minst lika viktigt att digitalisera på insidan också för att underlätta för medarbetare och personal? Är dina medarbetare nöjda och har rätt verktyg kommer de projicera en positiv bild utåt mot kunderna. Inte bara det, medarbetare förväntar sig en flexibilitet och tillgång till rätt verktyg. Möts inte dessa krav är inte steget långt till en annan arbetsgivare med bättre förutsättningar. Retail är en bransch med förhållandevis hög personalomsättning, vore det inte bättre att spara tid och pengar genom att  investera i den kompetens som finns istället för att utbilda nyanställda?

3. Föråldrade system hindrar digitalisering

Det är väldigt vanligt att organisationer idag sitter med en rad gamla och trubbiga system som hindrar verksamheten från att arbeta effektivt. System som inte kommunicerar med varandra vilket skapar en komplex situation för anställda. Kombinerat med underbemanning och en rädsla för att implementera nya system medför detta stora gap till att ta steget mot digitalisering på riktigt.

 

Att implementera ett nytt system är inte alltid smärtfritt men kan föra med sig resultat som tidigare varit en verklighetsfrämmande utopi. Här kan du se vad några av våra kunder lyckats åstadkomma med hjälp av Bariums plattform.

4. Nöjda medarbetare = nöjda kunder

Ibland är det inte svårare än så, för det hänger nämligen ihop. Det påverkar inte bara det initiala besöket utan sträcker sig vidare till kundens bekantskapskrets och skapar ett långt bestående intryck. Ett trevligt bemötande räcker långt!

 

Vill du veta mer om hur vi hjälper era branschkollegor åstadkomma digital transformation? Se vårt on-demand webinar tillsammans med Apoteket och EVRY och ta del av konkreta exempel!

 

se webinaret