3 utmaningar för Retail som går att adressera med IT

Lästid: 4 minuter
  • Blogg
  • |
  • 3 utmaningar för Retail som går att adressera med IT

Förändrade kundbeteenden och tekniska innovationer i kombination med en global konkurrens sätter en ständig press på våra retail-företag. Det är livsavgörande att kontinuerligt se över sin verksamhet och agera på dessa förutsättningar. Att inte anpassa sig är att succesivt lämna ifrån sig marknadsandelar och marginaler till sina konkurrenter. Ny teknik i kombination med förändrade arbetssätt och korsbefruktad kunskap ifrån kringliggande branscher skapar förutsättningar som du som läsare kan ta till dig av. Är du redo att agera?

 

 

Här kommer tre utmaningar som du kan adressera med smarta IT-lösningar

1. Förändrade marknadsförutsättningar

Idag sker utveckling av nya tjänster, erbjudanden och produkter i ett allt högre tempo, och i och med internet och online-handeln så blir det möjligt att nå marknader allt längre bort. Samtidigt innebär den här möjligheten uppkomst av nya hot som inte längre handlar om bolaget på andra sidan stan. Det finns flera sätt att råda bot på detta och hålla sig konkurrenskraftig. Ett tips är att skapa en bred portfölj med innovationer och nya idéer som går att omsätta till produkter som en respons på förändrad efterfrågan. Att proaktivt kunna gå ut till marknaden med nya produkter utan att kostnaden blir för hög är ett sätt att bli mer föränderlig.

Tips: Skaffa ett IT-stöd där det blir enkelt att registrera nya idéer inom verksamheten, samt möjligheten att få överblick över pågående produktinnovationer.

 

2. Minskade försäljningsfönster

Den snabbrörliga marknaden påverkar även försäljningsfönstren. Det räcker med att tänka några år tillbaka på bilmodeller som kunde hålla i ett decennium. Hos Volvo Cars har det nu pratas om att nya modeller skall kunna utvecklas på så lite tid som 20 månader redan år 2020 . Det innebär i princip en halvering i ledtid. Att ha en kort tid till marknad och en hög innovationstakt blir därför väldigt viktigt för att försvara marginaler som skall täcka utvecklingskostnader för nya produkter.

Tips: Se till att ha tydliga processer, rutiner och enkel administration på plats för att kunna maximera varje försäljningsfönster.

 

Läs mer om innovation och produktutveckling i det här inlägget som är skrivet av min tidigare kollega.

 

3. Samverkan mellan interna och externa intressenter

Med hjälp av ett förbättrat informationsutbyte så blir det möjligt att förbättra samverkan mellan leverantör, partners, kunder och tredjeparts-aktörer för att minska flaskhalsar, lager, ledtid och onödig administration. Ett hinder för att faktiskt lyckas digitalisera processer kring information har handlat om integration och interoperabilitet mellan de olika affärs- och verksamhetssystem som finns på marknaden. Idag har det skapas flertalet "ekosystem" både rena integrationshubbar, men också nätverk har leverantörer som ser till att deras system lirar bra ihop. Ett annat sätt är att skaffa någon form av applikationsplattform eller BPM-lager som kan knyta ihop affärssystem och arbetsätt mellan leverantör, kund och partners utan komplicerad integration eller otroligt kostsamma konsolideringsprojekt.

Tips: Börja experimentera och digitalisera en process i taget - på så vis slipper ni stora transformationsprojekt så har svårt att skapa ROI. Med framgången i bagaget blir det lättare att starta igång nya intiativ.

 

Vill du ha fler tips för att komma igång och digitalisera processer i er versamhet? Ladda ner vår guide idag.

Ladda ner guide den perfekta processen