2021-01-20 |

3 megatrender som driver digitalisering inom Supply Chain Management

Lästid: 5 minuter
 • Blogg
 • |
 • 3 megatrender som driver digitalisering inom Supply Chain Management

Supply Chain Management (SCM) är under transformation, och listan med de trender och faktorer som står bakom transformationen kan göras lång. Förändringarna innefattar inte minst tydligt förändrade kundbetéenden, digitalisering och hållbarhet. 

Arbetsplatsen genomgår förändringar i en accelererad takt, förändringar som allt som oftast går hand i hand med digitala verktyg. Vi har vant oss vid ständig uppkoppling, intuitiva gränssnitt, individuell anpassning, snabba leveranser och flexibilitet. Frågan som många ställt sig är: Varför återspeglas inte det på arbetsplatsen? 

PwC förklarar målet med att digitalisera SCM som att skapa ett smart och effektivt ekosystem som bryter ner silos, förbättrar transparensen och responsiviteten.  

Teknik, innovation och digitalisering är lika mycket av ett hot för de som inte följer med i utvecklingen som en möjlighet för de som är tidiga att ta till sig nya, smarta hjälpmedel. Att snabbt ställa om utifrån förändrade förutsättningar och kundbehov är utmanande - men idag helt avgörande för att upprätthålla konkurrenskraftig SCM.

Vi har valt att fokusera på tre megatrender som driver digitaliseringen inom SCM framåt och påverkar den vardag vi alla lever i.

Internet of things (IoT) / Uppkopplade enheter

Uppkopplade hjullager, kylskåp, sopkärl och bilar. Det kan låta som en framtidsvision och vissa fall kanske helt onödigt. Varför måste allt vara uppkopplat och digitaliserat? 

En av de främsta anledningarna stavas information. I en värld som styrs av vem som vet mest är information en av de viktigaste valutorna. Uppkopplade enheter skapar förutsättningar för att effektivisera materialflödet i organisationen genom en förbättrad informationsinhämtning. IoT är inget nytt fenomen och det har länge hypats upp i olika sammanhang. Skillnaden är användandet som börjar bli mer och mer utbrett. Enligt McKinsey menar att en utvecklad underliggande teknik skapar bättre förutsättningar för att implementera IoT. Ett bevis på det är det ökande användandet där företag som i någon utsträckning använder IoT har ökat från 13% år 2014 till över 25% idag.  

IoT tillåter organisationer att övervaka lagerstatus, automatisera lagerbeställningar och hålla ordning på leveranser. Sensorer i produkten kan övervaka status och slitage vilket gör det möjligt att börja förbereda för en ny beställning i tid. Ett exempel är SJ som redan 2017 började med att lansera sensorer på allt från dörrar till bromsar på sina tåg.

De främsta fördelarna med IoT inom SCM:

 • Större möjligheter till kvalitativ och kvantitativ informationsinhämtning
 • Ökad spårbarhet i produktion
 • Förmågan att proaktivt förbereda för underhållsarbete
 • Transparens i lagerhållning och lagerstatus

Hållbarhet 

FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030) lägger ett stort ansvar på organisationer inom försäljning och tillverkning. Utvecklingen ska tillfredsställa dagens behov, utan att för den delen äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Våra behov kan delas in i tre olika perspektiv: miljö, socialt och ekonomiskt. Efterlevnaden kontrolleras på såväl global som nationell nivå och efterfrågas i allt större utsträckning av en allt mer medveten marknad. 

För de flesta branscher och företag har omställningen redan påbörjats - men den är omfattande. Det påverkar affärsmodeller, marknadsstrategier, logistikstrategier, arbetssätt, arbetsmiljö och möjliggörs av att spårbarhet, transparens och kvalitet genomsyrar hela produktlivscykeln. Det ställer stora krav på kontroll av information - och därmed även på de IT-stöd som ska supportera arbetssätten.

Harvard Business Review har gjort en analys av vad multinationella företag gör för att hålla sig i framkant inom hållbarhet:

 • Att fastställa långsiktiga hållbarhetsmål
 • Ställa krav på leverantörer att sätta sina egna långsiktiga hållbarhetsmål
 • Inkludera leverantörer i den övergripande hållbarhetsstrategin
 • En ansvarig person som kommunicerar organisationens hållbarhetsprogram till leverantörer eller partners

Nearshoring & Re-shoring

Med globaliseringens utveckling har världens gränser suddats ut mer och mer. Historisk sett har det varit mycket lönsamt att flytta framförallt tillverkning till andra länder och oftast Asien. Ett fenomen som kallas för offshoring. Men det finns flera andra faktorer som innebär att allt fler företag ser över sina möjligheter till re-shoring eller nearshoring som är precis vad det låter som. Att antingen placera sin tillverkning i ett närliggande land, alternativt inom landets gränser. Anledningarna till detta är bland annat:

 • Förbättrad kommunikation
 • Kortare transportvägar 
 • Mer anpassningsbara och responsiva med leveranser
 • Kostnaden för arbetskraft marginaliseras p.g.a automatiserade processer


I första avsnittet (Framtidens Supply Chain Management) av vår podcast finns det fler trender och framtidsspaningar.

Lyssna till "Vilka förutsättningar har svenska bolag för AI?"