<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Barium Live Produktblad

Lär mer om vår prisbelönta BPM & Low Code plattform där ni kan skapa skräddarsydda applikationer med hjälp av visuella gränssnitt

Ladda ner Produktbladet 

Detta dokument syftar till att ge läsaren en förståelse för plattformen Barium Live, dess innehåll, funktionsområden samt också hur implementering och fortsatt utveckling ser ut.

 

Ur innehållet:

  • Low Code Application Development & Business Process Management System
  • Build - Bygg applikationer med eller utan kod
  • Run - Slutanvändargränssnitt för att hantera ärenden och sköta verksamheten via dator, mobil och surfplatta
  • Monitor - Mät och följ upp med hjälp av inbyggda nyckeltal, export till Excel eller koppling mot populära BI-verktyg
We empower a more e efficient way of working for innovative organizations and people who wish to digitize and future proof their workflow

Fyll in din information