<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Applikations Portfolio

En plattform - oändligt antal applikationer. Här har vi listat ett antal applikationer skapade med hjälp av Low Code plattformen Barium Live
Boka personlig demo
ON
Human Resources
Onboarding
Introduktion och onboarding av nyanställda
OF
Human Resources
Offboarding
Avslutning och avställning av personal på ett säkert sätt
CO
HUMAN RESOURCES
Competence Mapping
Kompetensmappning och utvärdering av individer och avdelningars kompetensbehov
SA
Human Resources
Salary Review
Utvärdering av lön och kompensation
TR
Human Resources
Travel Expense Request
Smidig webbtjänst för kvitto- och utläggsredovisning med smidigt processflöde
RE
Human Resources
Recruitment
Hantera rekryteringsprocessen från behov till ny personal på plats
EM
Human Resources
Employee checkup
Bakgrundskontroll och utvärdering av personal som behöver tillgång till känslig information
SE
Human Resources
Security Clearance
Hantering av säkerhetsklassad personal och behörigheter
IN
Finance
Investment Request
Investeringsansökan och äskningsprocess för bättre kontroll med kortare ledtid
AT
Finance
Attestation of Invoices
Digital attesteringsprocess för godkännande och genomlysning av kostnader
Si
Finance
Sign-off and Investment Follow-up
Beslut och uppföljningsprocess för nya investeringar
BU
Finance
Budget & Forecasting Support Process
Digital process för att fånga in budget och prognossiffror från intressenter
PU
Finance
Purchase Request
Inköpsförfrågan - få bättre koll på era interna inköp och minska ledtider till beslut
RE
Quality
Reclamation Process
Reklamationshanteringssystem med utredning och handläggningsstöd
QM
Quality
Quality Management System
Processbaserad kvalitetsledningssystem i molnet
DE
Quality
Deviation Handling
Avvikelsehantering som stödjer processen från anmälan till åtgärd
PR
Quality
Product Change Request
Hantera behov av produktförändringar genom samtliga intressenter
WH
Quality
Whitdrawal of products
Hantering av återkallelser av produkter för att säkerställa kundnöjdhet och regulatorisk efterlevnad
IM
Quality
Improvement Request
Förbättringsförslag och idélåda för att ständigt utveckla verksamheten
CO
Quality
Complaints Handling
Klagomålshantering med webbformulär och eskalering
GD
Quality
GDPR case handling
Digital hantering av datasubjekts rättigheter såsom rätt att bli raderad, rätt att bli bortglömd samt rätt att invända
IN
Product Development
Innovation and Idea Management
Idé och innovationshantering för att generera nya intäkter
NE
Product Development
New Product Request
Beställning och begäran av nya produkter eller variationer
NP
Product Development
New Product Development and Introduction
Utvecklingsprocess för nya produkter till marknaden
NL
Product Development
New Product Launch
Förbättra och samordna er lansering av nya produkter
QU
Product Development
Request for Quotation
Begär in offerter och kostnadsförslag till er produktutveckling
BP
IT
BPMN and process modeling
Smidigt processmodelleringsverktyg i molnet
ST
IT
IT Service Transition Process
IT-stöd för att hantera Service Transition processen
IR
IT
IT Investment Request
Få bättre koll på era IT-inköp med ökad transparens
PA
IT
Process Automation
Skapa processautomatisering med vår BPM & Low Code plattform
OD
Supply Chain
Order-to-Delivery for special projects
Hantera er order-till-leveransprocess, särskilt lämpligt för era kundanpassade produkter
SP
Supply Chain
Supplier portal for order handling and confirmation
Webbaserad leverantörsportal för orderbekräftelse och ordererkännande
SC
Supply Chain
Supply-Chain-Network Case Handling
Handläggning av förändringar i ert Supply-Chain-Network
ED
Supply Chain
EDI Onboarding
Uppläggning av nya EDI-kunder
RO
Supply Chain
Request for Order
Orderprocess för manuella beställningar
TQ
Supply Chain
Trader Quotations
Ta in offertförfrågningar till era produkter på ett strukturerat sätt
WO
Administrative
Workflow
Ärendehantering och workflow för flera olika behov och verksamhetsområden
CC
Administrative
Contact Centre
Kontaktcentersystem med integrerad kunskapsdatabas
CH
Administrative
Case Handling
Ärendehanteringssystem med handläggningsstöd och inbyggd automatik

Vill du få en demo?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort