<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

TRANSFORMERA MANUELLA ARBETSSÄTT TILL DIGITALA
INOM 5 VECKOR

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser

Snabbt, flexibelt och med förändring i fokus

modeling-gradient

Få era system
att samverka

Trött på system som inte längre är ändamålsenliga? Med Barium Live skapas en sammanhållande förmåga som kan samexistera med ett eller flera system. Sluta hantera återkommande arbetsmoment med Excel och mejl på ett ostrukturerat sätt. 

tornado-gradient

Gå från digilogt
till digitalt

Arbetar ni digilogt och upplever att ert arbetssätt ibland är ett ostrukturerat kaos? Data kommer in digitalt men behandlas sedan analogt. Få ordning på oredan genom att tillsammans ta fram lösningar som digitaliserar och automatiserar ert nya arbetssätt end-to-end.

rocket-gradient

Accelerera digitaliseringstakten

Skapa förutsättningar där det är enkelt att att göra rätt, där alla arbetar på ett standardiserat sätt som går att mäta på. Med Barium Live kan ni implementera nya sätt att arbeta på inom bara några veckor. Dessutom finns våra erfarna experter med på hela resan om det skulle behövas.

BARIUMS ARBETE
MOT COVID-19

Under parollen ”ingen kan göra allt - men alla kan göra något”, bjuder vi på Barium in offentliga organisationer och näringslivet i Sverige till en dialog.Utmaningarna drabbar såväl privat som offentlig sektor, men tillsammans kan vi hitta lösningar och smartare arbetssätt som underlättar vardagen. Vi vill bidra med tid och resurser som krävs för att stötta de som drabbats i spåren av Covid-19 framfart.

covid 19 3

SÅ MYCKET KOSTAR
DINA FÖRÅLDRADE
SYSTEM - VARJE ÅR

Enligt en undersökning som genomfördes av ett flertal fackföreningar spenderar de som under merparten av sin arbetstid använder sig av olika digitala redskap 30 minuter per dag till att kompensera för bristfälliga IT-system. Det kan låta lite men i större organisationer växer det snabbt till stora förluster i både produktivitet och pengar. 

Läs mer
Läs mer

Bariums leveransmodell

Som ny kund och användare av Barium Live så väntar en trygg onboarding tillsammans med våra experter.

Se filmen som förklarar hur! 

Våra kunders berättelser

Apoteket digitaliserar verksamhetsprocesser
- ersatte flera IT-system

Åsa Åberg, Försäljnings- och Driftsutveckling och Vicki Tomas, Revisionsledare, Hållbarhet och juridik, såg snabbt möjligheterna med en ny low code plattform och har på kort tid lyckats att digitalisera flera av Apotekets processer end-to-end. [...]

Apoteket (sv)

Företag: Apoteket

Bransch: Retail

Lösningsmönster: Komplettera och ersätt

Rewell skapade applikationer på tre veckor
- digitaliserade hela verksamheten från grunden

Krister Nilsson, VD på Rewell berättar hur de lyckades digitalisera verksamhetens processer på bara tre veckor.

Rewell (sv)

Företag: Rewell

Bransch: Medtech

Lösningsmönster: Komplettera och ersätt

Selecta effektiviserar kärnprocessen
- en resa från manuell till digital orderhantering

Selecta ville bevara sin lönsamhet och försvara sin position som marknadsledande inom mat- och kaffemaskiner på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Genom Barium Live – ett processbaserat system – som stöd i organisationen har de kunnat synliggöra [...]

Från 63% till 99% leveransprecision

Nöjdare kunder

Reducerat ledtider från 1,5 månader till 10 arbetsdagar

Selecta

Företag: Selecta AB

Antal anställda: 500

Orter: 34

Vill du integrera era system?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort