<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Det nya sättet att skapa kraftfulla applikationer

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser

ETT ALTERNATIV TILL LÅNGDRAGNA OCH DYRA IT-PROJEKT

Vår plattform hjälper er att digitalisera, effektivisera och kvalitetssäkra processer varje dag. Och vi gör det på bara några veckor.

av våra projekt levereras inom
tid och budget

Vi erbjuder en innovativ plattform där smarta IT-stöd och applikationer kan skapas så att verksamheten kan följas upp, upprätthållas och förbättras med lätthet. Till skillnad från konventionella metoder sparar vår lösning tid, pengar och frustration.

Vanliga lösningsmönster

ORKESTRERA
Orkestrera den övergripande processen “ovanpå” ett eller flera underliggande system
ERSÄTTA ELLER INFÖRA
Ersätt befintliga lösningar eller inför nytt digitalt systemstöd
FYLLA GAPEN OCH KOMPLETTERA
Komplettera funktionalitet i befintliga IT-system som ofta är svårföränderliga, att kostnaden blir för hög alternativt att ledtiden blir för lång.
PROTOTYP
Snabbt testa idéer och koncept för att sen kunna bestämma ifall de fortsatt ska ligga i Barium Live eller föras in i annat alternativ förkastas helt
”SVANSEN”
Vid införande av ett stort system som ex SAP så finns det behov som inte uppfylls förrän efter en lång tid
DIGITALA BLANKETTER
Ersätt manuella eller .pdf blanketter med digitala som dessutom är integrerade med den bakomliggande handläggningen.

Bariums
onboardingprocess

Som ny kund och användare av Barium Live så väntar en trygg onboarding tillsammans med våra experter. Onboardingen genomförs i följande tre moment

1. Först identifierar vi, tillsammans med er, utmaningarna via en workshop och kartlägger samt visualiserar hur processen ska se ut. Våra erfarna konsulter finns med för att ge råd på hur ni kan effektivisera processer. 

2. Till nästa workshop har processen utvecklats till en applikation som kan testköras. Involverade parter är då med och validerar och ger sin feedback.

3. I den tredje workshopen har ändringar åtgärdats och en version av applikationen är nu redo att lanseras. Deltagarna gör de slutliga justeringarna och förbättringarna innan godkännande. 

En plattform för digitalisering

Barium tillhandahåller en användarvänlig plattform för att digitalisera och automatisera affärsprocesser inom flera funktioner och industrier - så att ni kan minska antalet system och glömma långa och dyra konsultprojekt.
Modellera era processer
Rita upp era processer i vårt moderna verktyg
Skapa applikationer
Förvandla era processer till applikationer utan kod
Arbeta och följ upp
Njut av processefterlevnad, automatisering och spårbarhet

Våra kunders berättelser

Apoteket digitaliserar verksamhetsprocesser
- ersatte flera IT-system

Åsa Åberg, Försäljnings- och Driftsutveckling och Vicki Tomas, Revisionsledare, Hållbarhet och juridik, såg snabbt möjligheterna med en ny low code plattform och har på kort tid lyckats att digitalisera flera av Apotekets processer end-to-end. [...]

Apoteket (sv)

Företag: Apoteket

Bransch: Retail

Lösningsmönster: Komplettera och ersätt

Rewell skapade applikationer på tre veckor
- digitaliserade hela verksamheten från grunden

Krister Nilsson, VD på Rewell berättar hur de lyckades digitalisera verksamhetens processer på bara tre veckor.

Rewell (sv)

Företag: Rewell

Bransch: Medtech

Lösningsmönster: Komplettera och ersätt

Fastighetsägarna lanserade en ny webbtjänst för sina medlemmar
- Fastighetsägarna Dokument

– Nu kan vi ge våra medlemmar bättre service. De får bättre överblick och kontroll samt sparar mycket tid. Webbtjänsten effektiviserar deras arbete, är enkel att använda och dessutom är säkerheten betydligt bättre. Det är väldigt stor [...]

100 digitala blanketter

5000 slutanvändare

12 integrerade fastighetssystem

500 kunder anslutna

Fastighetsägarna

Kommande event

29
oktober
Utbildning

Utbildning Barium Live 2019

Anmäl dig till våra öppna utbildningar! Vill du lära dig att bygga applikationer som stöttar er verksamhet? Nu erbjuder vi dig som kund en endagskurs,[...]

22
november
Webinar

ON-DEMAND: Vellinge Kommun

ON-DEMAND WEBINAR: VELLINGE KOMMUN   Offentlig sektor är inne i en spännande digitaliseringsresa. Precis som i andra delar av samhället vill vi med hj[...]

22
november
Webinar

ON-DEMAND: Retails nya svarta

ON-DEMAND WEBINAR: RETAILS NYA SVARTA   Process Automation har snabbt tagit landet med storm och blivit ett hett ämne inom digitalisering. Men vad inn[...]

13
november
Frukostseminarium

Frukostseminarium: Förbättrad leveransprecision och minskad ledtid

(OBS! NYA DATUM) FRUKOSTSEMINARIUM: FÖRBÄTTRAD LEVERANSPRECISION OCH MINSKAD LEDTID 13 november - Göteborg, Västra Hamngatan 24-26, 08.00 - 10.00 14 n[...]

20
november
Webinar

ON-DEMAND: Digital transformation inom retail

ON-DEMAND WEBINAR: DIGITAL TRANSFORMATION INOM RETAIL  Vi står inför en spännande tid, den digitala transformationen. Detta kommer påverka oss alla på[...]

30
november
Frukostseminarium

ON-DEMAND: Region Uppsala digitaliserar på riktigt

Region Uppsala identifierade en rad manuella processer som tog onödig tid och insåg att arbetet kunde effektiviseras inom flera olika delar av verksam[...]

27
november
Webinar

ON-DEMAND webinar: Onboarding

ON-DEMAND WEBINAR: HR ONBOARDING  Hur gör ni när det börjar en ny person på företaget eller när ni anlitar en ny leverantör?  AGENDAPUNKTER: Välkomna [...]

22
november
Webinar

ON-DEMAND: RPA OCH DIGITALA PROCESSER

ON-DEMAND WEBINAR: RPA OCH DIGITALA PROCESSER  Har ni digitalisering högt upp på agendan? Jagar ni effektivitet och kostnadsbesparingar? Vill ni frigö[...]

22
november
On-demand

ON-DEMAND: GDPR - WEBINAR

Stora resurser har lagts ned på konsulter och jurister för att inventera och framtidssäkra företag och organisationer som jobbar med personuppgifter i[...]

Se kommande event

Vill du se exempel från just din bransch?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort