<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Det nya sättet att skapa kraftfulla applikationer

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser

Se lösningsområden
 

En plattform för alla processer

Barium tillhandahåller en plattform för att snabbt bygga applikationer och automatisera affärsprocesser utan behov av kod eller långa projekt. Öka digitaliseringstakten och minska antalet system redan idag.
Processmodellering
Skapa applikationer med Barium
Arbeta och följ upp med Barium

Modellera processer

Rita upp era processer i vårt moderna verktyg

Skapa applikationer

Förvandla era processer till applikationer utan kod

Arbeta och följ upp

Njut av processefterlevnad, automatisering och spårbarhet

Våra kunders berättelser

Effektivare introduktion av nyanställda

Hos Karlstad kommun, så jobbas det aktivt med att skapa en effektiv men också attraktiv verksamhet som möter medborgarnas behov med god service. Samtidigt är det en personalintensiv verksamhet, och det blir viktigt att hitta smarta sätt att sköta administration runt personal på ett smart sätt så att nyanställda kan bli produktiva redan från första dagen.

Karlstad Kommun

Anställda: 7500

Förvaltningar: 9

Formulär: 9

Roller: 7

Minskad administration

Professionellt bemötande

Kvalitetssäkra processen

Fastighetsägarna lanserade en ny webbtjänst för sina medlemmar
- Fastighetsägarna Dokument

– Nu kan vi ge våra medlemmar bättre service. De får bättre överblick och kontroll samt sparar mycket tid. Webbtjänsten effektiviserar deras arbete, är enkel att använda och dessutom är säkerheten betydligt bättre. Det är väldigt stor skillnad jämfört med vår tidigare tjänst, säger Sofie Roy-Norelid, chef inom affärsutveckling och administration på Fastighetsägarna Sverige AB.

Fastighetsägarna

100 digitala blanketter

5000 slutanvändare

12 integrerade fastighetssystem

500 kunder anslutna

Selecta effektiviserar kärnprocessen
- en resa från manuell till digital orderhantering

Selecta ville bevara sin lönsamhet och försvara sin position som marknadsledande inom mat- och kaffemaskiner på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Genom Barium Live – ett processbaserat system – som stöd i organisationen har de kunnat synliggöra arbetet och därigenom effektiviserat sin kärnprocess. Ta del av deras resa från manuell till digital orderhantering.

Selecta

Företag: Selecta AB

Antal anställda: 500

Orter: 34

Konsoliderade system

Nöjdare kunder

Kortare ledtid

IKEA digitaliserar godkännandeprocessen för investeringar och inköp

IKEA, ett globalt detaljhandelsföretag med över 350 varuhus i 43 länder med en total försäljningsvolym om cirka 28 miljarder euro, har implementerat Barium Live för att stödja flera processer. ​En av de digitaliserade processerna är godkännandeprocessen för investeringar. Lösningen ökade effektiviteten med 70%, gav full transparens och 100%ig processefterlevnad. Lösningen tog mindre än fem veckor att implementera och inom tidsramen förbättrades även den digitaliserade processen 3 gånger. ​Implementationen gick snabbare än den tid det tog för en investering att passera alla nödvändiga steg inom investeringsgodkännandeprocessen.​

IKEA

70% ökad effektivitet

100% processefterlevnad

3 förbättringsrundor

5 veckor tid att implementera

Kvalitetssäkrad Supply Chain-process för livsviktig utrustning

På mindre än ett kvartal implementerade Getinge Sterilization en körbar process med fem delprocesser och cirka 20 olika roller. Tiden det tar att producera en ny maskin har förkortats i och med att alla informationsöverlämningar automatiserats, och de ansvariga har fått kontroll över processen samtidigt som alla inblandade har fått mer ordning och reda i sitt vardagliga arbete. Tidigare gjordes denna kontroll genom en Excelfil som skickades fram och tillbaka mellan anställda, vilket var svårhanterligt och rörigt – och ingen visste hur det egentligen låg till. Nu vet alla involverade i Getinges Supply Chain-process vad de förväntas göra, när de förväntas vara klara samt vad som händer i processen när de utfört sina arbetsuppgifter.

Getinge

Företag: Getinge Sterilization inom Getinge Group

Anställda: 370

Omsättning: drygt 700 miljoner SEK

Snabbare produktion

Ordning och reda

Mätbar process

Ökad effektivitet

Vill du se exempel från just din bransch?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort