<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Det nya sättet att skapa kraftfulla applikationer

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser

ETT ALTERNATIV TILL LÅNGDRAGNA OCH DYRA IT-PROJEKT

Vår plattform hjälper er att digitalisera, effektivisera och kvalitetssäkra processer varje dag. Och vi gör det på bara några veckor.

av våra projekt levereras inom
tid och budget

Vi erbjuder en innovativ plattform där smarta IT-stöd och applikationer kan skapas så att verksamheten kan följas upp, upprätthållas och förbättras med lätthet. Till skillnad från konventionella metoder sparar vår lösning tid, pengar och frustration.

Vanliga lösningsmönster

ORKESTRERA
Orkestrera den övergripande processen “ovanpå” ett eller flera underliggande system
ERSÄTTA ELLER INFÖRA
Ersätt befintliga lösningar eller inför nytt digitalt systemstöd
FYLLA GAPEN OCH KOMPLETTERA
Komplettera funktionalitet i befintliga IT-system som ofta är svårföränderliga, att kostnaden blir för hög alternativt att ledtiden blir för lång.
PROTOTYP
Snabbt testa idéer och koncept för att sen kunna bestämma ifall de fortsatt ska ligga i Barium Live eller föras in i annat alternativ förkastas helt
”SVANSEN”
Vid införande av ett stort system som ex SAP så finns det behov som inte uppfylls förrän efter en lång tid
DIGITALA BLANKETTER
Ersätt manuella eller .pdf blanketter med digitala som dessutom är integrerade med den bakomliggande handläggningen.

Bariums
tre-stegs modell

På Barium använder vi oss av en tre-stegs modell när vi levererar våra projekt.

1. Först identifierar vi, tillsammans med er, utmaningarna via en workshop och kartlägger samt visualiserar hur processen ska se ut. Våra erfarna konsulter finns med för att ge råd på hur ni kan effektivisera processer. 

2. Till nästa workshop har processen utvecklats till en applikation som kan testköras. Involverade parter är då med och validerar och ger sin feedback.

3. I den tredje workshopen har ändringar åtgärdats och en version av applikationen är nu redo att lanseras. Deltagarna gör de slutliga justeringarna och förbättringarna innan godkännande. 

En plattform för digitalisering

Barium tillhandahåller en användarvänlig plattform för att digitalisera och automatisera affärsprocesser inom flera funktioner och industrier - så att ni kan minska antalet system och glömma långa och dyra konsultprojekt.
Modellera era processer
Rita upp era processer i vårt moderna verktyg
Skapa applikationer
Förvandla era processer till applikationer utan kod
Arbeta och följ upp
Njut av processefterlevnad, automatisering och spårbarhet

Våra kunders berättelser

Apoteket digitaliserar verksamhetsprocesser
- ersatte flera IT-system

Åsa Åberg, Försäljnings- och Driftsutveckling och Vicki Tomas, Revisionsledare, Hållbarhet och juridik, såg snabbt möjligheterna med en ny low code plattform och har på kort tid lyckats att digitalisera flera av Apotekets processer end-to-end. [...]

Apoteket (sv)

Företag: Apoteket

Bransch: Retail

Lösningsmönster: Komplettera och ersätt

Rewell skapade applikationer på tre veckor
- digitaliserade hela verksamheten från grunden

Krister Nilsson, VD på Rewell berättar hur de lyckades digitalisera verksamhetens processer på bara tre veckor.

Rewell (sv)

Företag: Rewell

Bransch: Medtech

Lösningsmönster: Komplettera och ersätt

Fastighetsägarna lanserade en ny webbtjänst för sina medlemmar
- Fastighetsägarna Dokument

– Nu kan vi ge våra medlemmar bättre service. De får bättre överblick och kontroll samt sparar mycket tid. Webbtjänsten effektiviserar deras arbete, är enkel att använda och dessutom är säkerheten betydligt bättre. Det är väldigt stor [...]

100 digitala blanketter

5000 slutanvändare

12 integrerade fastighetssystem

500 kunder anslutna

Fastighetsägarna

Vill du se exempel från just din bransch?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort