<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Det nya sättet att skapa kraftfulla applikationer

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser

Se lösningsområden
 

Våra kunders berättelser

Apoteket digitaliserar verksamhetsprocesser
- ersatte flera IT-system

Åsa Åberg och Vicky Tomas såg snabbt möjligheterna med en ny low code plattform och har på kort tid lyckats att digitalisera flera av Apotekets processer end-to-end.

Apoteket (sv)

Företag: Apoteket

Bransch: Retail

Lösningsmönster: Komplettera och ersätt

Rewell skapade applikationer på tre veckor
- digitaliserade hela verksamheten från grunden

Krister Nilsson, VD på Rewell berättar hur de lyckades digitalisera verksamhetens processer på bara tre veckor.

Rewell (sv)

Företag: Rewell

Bransch: Medtech

Lösningsmönster: Komplettera och ersätt

En digital process från behov till lösning
- möter verksamhetens krav snabbare

IKEA har genom ett tätt samarbete lyckats få IT och verksamhet att snabbare ta fram IT-lösningar som möter verksamhetens behov.

IKEA ny (sv)

Företag: IKEA

Antal anställda: 150 000

Lösningsmönster: Orkestrera processer

En plattform för digitalisering

Barium tillhandahåller en användarvänlig plattform för att digitalisera och automatisera affärsprocesser inom flera funktioner och industrier - så att ni kan minska antalet system och glömma långa och dyra konsultprojekt.
Modellera era processer
Rita upp era processer i vårt moderna verktyg
Skapa applikationer
Förvandla era processer till applikationer utan kod
Arbeta och följ upp
Njut av processefterlevnad, automatisering och spårbarhet

Vill du se exempel från just din bransch?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort