<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

TRANSFORMERA MANUELLA ARBETSSÄTT TILL DIGITALA
INOM 5 VECKOR

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser

Snabbt, flexibelt och med förändring i fokus

modeling-gradient

Få era system
att samverka

Trött på system som inte längre är ändamålsenliga? Med Barium Live skapas en sammanhållande förmåga som kan samexistera med ett eller flera system. Sluta hantera återkommande arbetsmoment med Excel och mejl på ett ostrukturerat sätt. 

tornado-gradient

Gå från digilogt
till digitalt

Arbetar ni digilogt och upplever att ert arbetssätt ibland är ett ostrukturerat kaos? Data kommer in digitalt men behandlas sedan analogt. Få ordning på oredan genom att tillsammans ta fram lösningar som digitaliserar och automatiserar ert nya arbetssätt end-to-end.

rocket-gradient

Accelerera digitaliseringstakten

Skapa förutsättningar där det är enkelt att att göra rätt, där alla arbetar på ett standardiserat sätt som går att mäta på. Med Barium Live kan ni implementera nya sätt att arbeta på inom bara några veckor. Dessutom finns våra erfarna experter med på hela resan om det skulle behövas.

Bariums leveransmodell

Som ny kund och användare av Barium Live så väntar en trygg onboarding tillsammans med våra experter.

Se filmen som förklarar hur! 

SÅ MYCKET KOSTAR
DINA FÖRÅLDRADE
SYSTEM - VARJE ÅR

Enligt en undersökning som genomfördes av ett flertal fackföreningar spenderar de som under merparten av sin arbetstid använder sig av olika digitala redskap 30 minuter per dag till att kompensera för bristfälliga IT-system. Det kan låta lite men i större organisationer växer det snabbt till stora förluster i både produktivitet och pengar. 

Läs mer
Läs mer

Vill du integrera era system?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder